Narkotika och droger | Åtgärder för straffade och ostraffade

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • B
 • 12
 • 4354
 • PDF

Fördjupningsarbete: Narkotika och droger | Åtgärder för straffade och ostraffade

Ett fördjupningsarbete om droger och narkotika. Fokus ligger framför allt på åtgärder mot narkotika för både straffade och ostraffade brukare, men eleven beskriver även vad narkotika är, vad lagen säger kring narkotikabruk samt orsaker till varför individer börjar ta droger.

Innehåll

ÅTGÄRDER MOT NARKOTIKA
- Inledning
- Avhandling
-- Vad är narkotika?
-- Visste du att..
-- Vad säger lagen?
-- Orsaker
-- Förebyggande åtgärder för ostraffade
-- Åtgärder för redan straffade
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

Min problemformulering är: vad är egentligen narkotika? Vilka är orsakerna till att man knarkar? Vilka åtgärder finns mot narkotikan? För att besvara denna fråga har jag delat upp den i två mindre frågor: vilka förebyggande åtgärder för ostraffade finns? Vilka åtgärder finns för redan straffade?

För att kunna besvara min problemformulering har jag tagit fakta från ett antal elektroniska källor. Jag anser att jag har använt mig av trovärdiga källor. Jag har dubbelkollat information på mer än en webbplats, försökt att främst använda mig av primärkällor och jag har haft en stor förståelse för faktan som jag tagit. När jag skulle undersöka statistik använde jag mig främst av BRÅ:s hemsida. Jag anser att denna är en trovärdig källa eftersom det är en statlig myndighet, hemsida vill informera folket om statistik m.m. Denna hemsida har även ett antal regler och en kontaktserver som gör den extra trovärdig. Jag har även använt mig av ett antal webbplatser såsom CAN, Drogportalen, Drugfreeworld, FMN, KRIS samt Region Skåne för att finna information om narkotika samt om det finns hjälp för missbrukare. Jag valde att ta information från CAN eftersom det är en seriös organisation som arbetar för att sprida information om alkohol och andra droger. Varför jag anser att den är så seriös är för att hemsidan dels har massor av kontaktinformation på olika ansvarigas mejl och telefonnummer och för att den är en ideell förening med 44 medlemsorganisationer. Drogportalen och Drugfreeworld är också infosidor om droger och deras effekter. Dessa är trovärdiga av samma anledning som ovan, att dem är kontaktbara och för att dem vill förmedla information mot folket. Dessa hemsidor rekommenderas även av polisen på deras hemsida. Både FMN och KRIS är föreningar som vill hjälpa anhöriga och missbrukare genom olika typer av information av droger och behandlingar. Dem är kontaktbara och dem har lokala föreningar där man kan finna deras adresser. Varför jag litade på Region Skåne var för att den ansvarar... Köp tillgång för att läsa mer

Narkotika och droger | Åtgärder för straffade och ostraffade

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra uppsats där personen får med bra punkter. Fint upplägg på hela uppsatsen och bra med källor.