Nationalekonomi: Ekonomer och teorier | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 7
 • 1878
 • PDF

Nationalekonomi: Ekonomer och teorier | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för några av de mest uppmärksammade och framgångsrika nationalekonomerna och deras teorier: David Ricardo (Frihandelsteorin), Karl Marx (Socialism), Adam Smith (Den klassiska skolan), John Maynard Keynes (Keynesianism), Milton Friedman (Monetarism) och Robert Lucas (Nyklassiska skolan). Vidare så analyserar eleven även hur deras nationalekonomiska teorier påverkat vårt samhälle.

Lärarens kommentar

Du visar mycket goda faktakunskaper och god insikt i samhällets utveckling!

Innehåll

- David Ricardo: Frihandelsteorin
- Karl Marx: Socialism
- Adam Smith: Den klassiska skolan
- John Maynard Keynes: Keynesianism
- Milton Friedman: Monetarism
- Robert Lucas: Nyklassiska skolan
- Källförteckning

Utdrag

David Ricardo – Frihandelsteorin:
David Ricardo satte år 1817 ihop fabriksägares och köpmäns idéer om avskaffning av hinder för näringsliv och handeln som var aktuell, och tillsammans blev de en frihandelsteori. Ricardo skapade en teori som än idag är aktuell, teorin om de komparativa (relativa) fördelarna. Med detta ville han bevisa att två länder tjänar på att handla med varandra, oavsett om ett av länderna är överlägset i det mesta.

Karl Marx – Socialism:
Under 1800-talet skedde genombrottet av industrialismen och därmed kom även de ekonomiska orättvisorna att öka. I och med att liberalismens popularitet ökade blev det allt vanligare med dåliga arbetsförhållande, barn som tvingades arbeta, att folket inte fick tillräckligt med lön att de ens skulle kunna försörja sig själva och sin familj och dessutom så var arbetstiderna orimligt långa. Karl Marx var en av de som hade fått nog av missförhållandena, och var därför med och kritiserade detta. Han formade i och med detta en ny ideologi som kallades socialism. Denna ideologi var en arbetarrörelse som kritiserade både marknadsekonomin och liberalismens idéer... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalekonomi: Ekonomer och teorier | Fördjupningsuppgift

[16]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  det hjälpte mig verkligen och försök förstå alla dessa gubbarna.
 • 2016-08-09
  Bra analys men presentationerna om teoretikerna skulle kunnat utvecklats
 • 2016-11-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tydlig källhänvisning
 • 2016-03-11
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Uüjujujujujujujjujujjujujujujju