Nationalekonomi: Friedman, Hayek & Keynes | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 2
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 2555
  • PDF

Nationalekonomi: Friedman, Hayek & Keynes | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om de framstående nationalekonomerna Milton Friedman, John Maynard Keynes och Friedrich Hayek. Ekonomernas olika teorier diskuteras och jämförs kort.

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Milton Friedman
- Samhällsekonomi – Hayek
- John Maynard Keynes

Utdrag

Milton Friedman, levde mellan 1912-2006 i New York, California Tillskillnad från Keyenes intresse för frågan om arbetslöshet så fokuserade Friedman mest på inflationer

Tankarna kom från hemlandet USA som hade full sysselsättning men samtidigt hög/stigande inflation Proffesor på University of Chicago och hans ekonomiska teorier fick därför namnet chicago skolan, vilket står från frimarknad.

Friedmans ekonomiska teorier finner grund i marknadsekonmin och monetarismen, Monetarismen - Inflationen beror på penningutbudet i ekonomin ökar (alltså en ökad penningmängd) - Statens uppgift är att se till att utbudet av betalningsmedel i ekonomin är stabilt. - lång sikt: staten kan inte göra något - kort sikt: arbetslösheten är förväntans beroende rationella förväntingar kan neatrulisera effekter av stabiliseringspolitiken. - även på kort sikt motsäger sig Keynesismen - finns inget behov av stabiliseringspolitik - “Om ekonomin behöver stabiliseras beror detta på att politiker, byråkrater och fackföreningar på olika sät ingripit och förstört marknadens funktions sätt.” - Keynes lågkonjunkturs politik är ej verksam när tillfälliga inkomstökningar inte ger upphov till stora konsumtions ökningar - Den Amerikanska centralbankens fel att den stora deperissionen blev så allvarlig som den blev genom att bedriva en kontrativ penningpolitik. enligt honom så var det på grund av statens ekonomiska inblandning som det sker konjunkturer och inflation. Jätte kritisk mot Keyenismen - Kapitalistisk marknadsekonomi var en förutsättning för frihet. - Fria marknader motverkar politisk centralisering och kontroll Alltså ville han att marknaden skulle ha mer Konkurrens, avregleringar och privatiseringar Han menade istället att genom att låta marknaden läka sig själv så blev det både mer utvecklad och stabilare. Det finns ingen användning för stabiliseringspolitik utan det finns alltid en del arbetslöshet, friktionsarbetslösa, och genom att reglera penningmängden i samhället kunde man även undvika för stora svackor i konjunkuren och unvika för hög inflation. Därför var statens uppgift att i stället för att sätta massa regleringar på handeln, så som tull och skatter, skulle dem i stället se till att hålla syssälsättningen och produktioner uppe under konjunkturer. Han menar att det är när staten reglerar penningmängden för fort det uppstår en inflation då priserna på varor och tjänster inte hänger med i den snabba ökningen. Om penningmängden och kvantiteten på varor och tjänster skulle stiga lika snabbt så skulle läget hållas stabilt. Staten = finanspolitik, hålla jämnvikt parter i jämnvikt, styrka samhället Riksbanken = kontrolera inflationen därför ville Friedman att bankerna skulle bli tillåtna att trycka sina egna pengar. För att undvika inflation så skulle produktionen och penningmängden... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalekonomi: Friedman, Hayek & Keynes | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.