Nationalekonomi: Keynesianismen | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 3
 • C
 • 17
 • 5338
 • PDF

Nationalekonomi: Keynesianismen | Rapport

En rapport med fokus på nationalekonomi, som lyfter fram den brittiska ekonomen John Maynard Keynes teorier; numera känt som "keynesianismen". Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Vad är Nationalekonomi för något?
• Vem var grundaren till Keynesianism?
• Hur såg John Maynard Keynes på finanspolitiken?
• Vilka var Keynes teorier? ?
• Vilka fördelar och nackdelar finns det med keynesianism?
• Hur påverkas samhället idag på Keynesianism?

Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

Den keynesianska handen i nationalekonomi

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och frågeställningar
1.3 Metod och källkritik
1.4 Avgränsningar
2. Nationalekonomi
2.1 Vad är nationalekonomi för något?
2.2 Marknad
2.3 Kredit
2.4 Högkonjunktur och Lågkonjunktur
2.5 BNP
3. John Maynard Keynes
3.1 Grundaren till Keynesianismen
3.2 Hur såg John Maynard Keynes på finanspolitiken?
3.3 Keynes teorier 1
3.4 Hur påverkas samhället idag på Keynesianism ?
4 Sammanfattande diskussion
4.1 Resultatdiskussion
4.2 Källförteckning

Utdrag

Inledning
När vi tänker på Nationalekonomi eller ekonomi så tänker vi människor på pengar. Men hur tänker vi egentligen när vi har pengar. Vissa människor slösar jätte mycket när de vet att de har mycket inkomst samt att de kan ta lån. Men tänker dessa folk egentligen på hur räntan är och hur mycket lån de tar egentligen? Vad kan hända med ens arbete ? kan man kanske bli av med jobbet eller så tänker man, nej det kommer inte hända något ” jag kan inte bli av med jobbet” Dessa folk som har mindre pengar på sin bank tänker tyvärr mer än de som har mer pengar på sin bank eftersom de har mindre inkomst. Vissa folk kan även luras in i fällor när de tar lån från banken eftersom de inte tänker på räntorna. I Sverige har det både gått upp och ner för räntorna samt att det har varit låga och höga konjunkturer. När det är högkonjunktur i ett land som till exempel Sverige så betyder det att folk har lättare att få jobb och att lönen kan bli högre. Det är då vi människor kan spendera mer pengar på tjänster och varor. Om det går bra för ett företag så producerar företaget mer varor vilket då betyder att företaget behöver anställa mer folk och när detta sker så får den offentliga sektorn in mer pengar eftersom fler betalar skatt och behöver inte ge lika mycket bidrag till folk. När detta uppstår så kan det bli lågkonjutur, vilket då leder till att allt rasar samman, som innebär att det kan bli hög arbetslöshet... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalekonomi: Keynesianismen | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra, fortsätt så!