Nationalekonomi | Konjunkturcykel | BNP | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 5
 • 240
 • PDF

Nationalekonomi | Konjunkturcykel | BNP | Frågor och svar

Frågor och svar inom samhällsekonomi, som tar upp teorier inom nationalekonomi, samt begreppen BNP och konjunkturcykel. Begreppen och teorierna förklaras och analyseras kort.

Innehåll

- Analysera de olika teorierna inom nationalekonomin. Utgå från begreppen neoklassicismen, keynesianismen och monetarismen. Placera in dem i en historisk kontext. Varför blev en teori (t ex keynesianismen) ledande under en viss tidsperiod?
- BNP/capita är som du vet ett mått på välfärden i ett land. Men på senare tid har det kritiserats för att vara alltför trubbigt. Vilka faktorer anser du borde vara med i beräkningarna utöver det ekonomiska då man mäter ett lands välstånd? Välj tre faktorer och motivera ditt val i förhållande till ekonomins betydelse. I din redogörelse ska du även visa varför BNP/capita inte är en rättvis metod samt varför ekonomisk tillväxt är en så central del av ett lands utvecklingsmöjligheter. Väv in flera samhällsekonomiska perspektiv som t ex sysselsättning, tillväxt och inflation.
- Förklara detaljerat vad en konjukturcykel är. Utgå från begreppen arbetslöshet, tillväxt och inflation.
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Befolkningen litar på att olika auktoriteter kommer styra landet i en bra rikting. Från generation till generation tror dessa akutoriteter på olika sätt att hantera och sköta ekonomin samt olika kriser på. Om det kommer en filosof, vetenskapsman eller nationalekonom då kommer människor lita på dessa personer, framför allt för att befolkningen tror att politikerna tror på dem. Om den ena nationalekonomens sättet att hantera en ekonomiskkris på inte fungerar så finns det andra alternativ. När det nya sättet slutar fungera så byter man ofta tillbaka till det första. Det är ungefär som att varje generation måste upprepa varje fel som den äldre generationen gjort för att lära sig hur man ska hantera kriser. Det har funnit princip två olika sätt att hantera en ekonomi på. Antigen så sparar man sig ur en kris eller så slösar man sig ur krisen.
Neoklassicismen är ungefär det som vi idag kallar marknadsekonomi. Det var Adam Smith som introducerade neoklassicismen. Grundaren av modern nationalekonomi brukar Smith räknas som, även kallas han ibland för liberalismens fader. Han ansåg alltså att man ska spara sig ur... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalekonomi | Konjunkturcykel | BNP | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Material relaterade till Nationalekonomi | Konjunkturcykel | BNP | Frågor och svar.