Nationalekonomiska teorier - Ekonomisk liberalism & Keynesianismen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • C
 • 9
 • 3790
 • PDF

Nationalekonomiska teorier - Ekonomisk liberalism & Keynesianismen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift med fokus på de nationalekonomiska teorierna liberalism och keynesianism, och ekonomerna Adam Smith och John Keynes som grundlade respektive teori. Eleven diskuterar hur vi kan förstå samhället utifrån teorierna och hur de har påverkat dagens samhälle. Även riktningarnas för- och nackdelar utreds.

Innehåll

Nationalekonomiska teorier - Den ekonomiska världen

- Inledning
- Diskussion
-- Ekonomisk liberalism
-- Hur Ekonomisk liberalismen påverkat Sveriges samhälle
-- Keynesianismen
-- Hur Keynesianismen påverkat samhället idag
-- Kausalanalys på ett ekonomiskt problem, Arbetslöshet
-- Källor och källkritik

Utdrag

Inledning:
I mitt arbete kommer jag att diskutera de två viktiga ekonomiska teorier Ekonomisk liberalism och Keynesianismen, hur vi kan förstå samhället utifrån dessa två teorier, hur teorierna påverkat dagens samhälle i bl.a. Sverige och även deras fördelar samt nackdelar. Jag kommer även att diskutera arbetslösheten som är ett ekonomiskt problem och som är hög i Sverige. Jag har 2 källor som jag kommer att använda mig utav och jag kommer att göra en källkritisk analys på dessa två och i slutet av detta arbete så kommer det att finnas en källkritisk analys på resten av källorna som jag har använt mig av till detta arbete.

---

Diskussionen
Ekonomisk liberalism:
Ekonomisk liberalism är en ekonomisk teori som kallas även för marknadsliberalism. Ekonomisk liberalism utvecklades under 1700-talet alltså på upplysningstiden av bland annat Adam Smith som var professor i Glasgow. Han föddes 5 juni 1723 och dog 17 juli 1790. Den uppstod efter att man hade tröttnat på det kungliga enväldet och privilegier som adeln och... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalekonomiska teorier - Ekonomisk liberalism & Keynesianismen | Fördjupningsuppgift

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Vådligt bra, eleven skriver om allt som man behöver veta om Nationalekonomiska teorier
 • 2017-05-08
  denna var kämpig så denna hjälpte mig en bra bit på vägen
 • 2016-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Användbar och informativ
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var bra på olika sätt och jag fick mycket hjälp av den.