Nationalekonomiska teorier | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • D
  • 1
  • 317
  • PDF

Nationalekonomiska teorier | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om nationalekonomiska teorier. Begreppen mikro- och makroekonomi, merkantilism och protektionism förklaras i svaren.

Notera att källor saknas.

Innehåll

De nationalekonomiska teorierna

1. Vad betyder mikroekonomi respektive makroekonomi?
2. Vad är en stats ekonomiska mål enligt merkantilismen?
3. Beskriv kort merkantilismens idé om hur staten skulle få in pengar till statens ekonomi.
4. Förklara ordet protektionism. Ge även något exempel på en protektionistisk åtgärd.
5. Ange minst två fördelar respektive nackdelar med protektionism.

Utdrag

1. Vad betyder mikroekonomi respektive makroekonomi?
Länge var man mest intresserad av mikroekonomi, främst det som kretsar kring hushållen och företagen, exempelvis vad som skaparefterfrågan och prisbildning. Makroekonomin är den del av nationalekonomin som studerar hela det samhällsekonomiska systemet. Det kan exempelvis... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalekonomiska teorier | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.