Nationalekonomiska teorier | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 3
 • 1078
 • PDF

Nationalekonomiska teorier | Diskuterande text

En diskuterande text med fokus på de nationalekonomiska teorierna keynesianismen och monetarismen. Eleven redogör kort för respektive teori, och diskuterar vilken modell som bäst lämpar sig för att lösa en ekonomisk kris i ett fiktivt land.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Keynesianska teorin
Monetarism

Utdrag

Keynesianska teorin
– Denna teori trädde fram på 1930-talet efter den hårda depressionen. Det är en nationalekonomisk makroteori som under 50- och 60- talet hade störst inflytande. Det ursprung som gjorde att denna nationalekonomiska teori växte fram, var hur den äldre nationalekonomin hade ingen klarhet hur den stora massarbetslösheten och djupa lågkonjunkturen berodde på.
John Mayard Keynes skrev då en bok, som var frön till keynesianismen stora framväxt, där han förklarade sin nationalekonomiska teori. Där ingår punkter som att det som var svaret till den stora arbetslösheten, var den låga efterfrågan av tjänster och varor. Keynesianismens vilja är att med hjälp av finanspolitik från staten, är det som kommer lösa lågkonjunkturen.
För att skapa ett stabiliserat samhälle enligt keynesianismen, så är det viktigt att det är en organiserad statsmakt som måste göra att under högkonjunktur sätta en hög skatt. Så att när en lågkonjunktur inträffar, så använder man de bevarade skattepengar till att spendera det på olika områden t.ex. infrastrukturen . Det gör att de bildas nya jobb till folket, som senare ses till att konsumtionen och arbetsefterfrågan höjer sig. En stor omfattade arbetslöshet är effekten av för låg strävan efter varor och ..... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalekonomiska teorier | Diskuterande text

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och sammanfattande text om keynesianismen, gav mig mycket bra inspiration till skolarbetet :)
 • 2016-03-18
  En mycket bra sammanfattning som gav mig en push i rätt riktning när det kändes motigt.
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Eleven har använt bra argument i texten
 • 2016-05-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ....................................