Nationalekonomiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 4
  • 1302
  • PDF

Nationalekonomiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om den nationalekonomiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet.

Innehåll

Historiskt perspektiv
Internationellt historiskt perspektiv
Vietnamkrigets effekt på ekonomin
Oljeprischockens påverkan på ekonomin
Keynesianismen
Reaktionen på Keynesianismens misslyckande

Utdrag

Den genomsnittliga ekonomiska tillväxten i Sverige under de senaste hundra åren varit högre än i något annat land. Under 1900-talet ökade BNP per capita i Sverige niofaldigt. BNP växte under 1900-talet med ca 3 procent i genomsnitt, dock var 1900-talet ett ganska skakigt århundrade präglat av krig och extrema låg samt hög konjunkturer globalt sett.

Historiskt perspektiv:
För att få ett ekonomiskt perspektiv på utvecklingen som skedde under 1970-talet i Sverige behövs det gå längre tillbaka för att förstå vad som kommer att leda till att Sveriges höga ekonomiska tillväxt under 1930-1960-talet, ända fram tills krisen i mitten av 1970-talet. På grund av att Sverige var icke krigsförande under andra och första världskriget så var inte den svenska industrin tvungen att återuppbygga dess infrastruktur, internationellt sett hade vi därför ett försprång vad gäller industriverksamhet. I Sverige var också förutsättningarna goda för produktion med starka industrier och en stabil politisk situation med en långvarig socialdemokratisk regering. Detta märks då man undersöker tillväxten i form av BNP/Capita jämfört med andra länder under efterkrigstiden fram tills krisen 75.

Internationellt historiskt perspektiv:
Om man jämför Sveriges utveckling på 1900-talet med andra länder framkommer ett flertal viktiga och förvånadsvärda händelseförlopp: Sveriges tillväxt (I BNP per capita) var högre än tillväxten i USA, Storbritannien och Tyskland från 1890-talet fram tills Första världskriget. Wall Street-kraschen 1929 som orsakades av att man lånade även till höga räntor för att kunna investera i aktier orsakar en extrem lågkonjunktur även känd som den stora depressionen. Detta leder i Sverige till hög arbetslöshet och extrem inflation. Dock så upplever Sverige under andra hälften av 40-talet tills de första åren på 50-talet den snabbaste tillväxt någonsin under en så pass.... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalekonomiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.