Nationalism | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Samhällskunskap 2
 • C
 • 4
 • 1627
 • PDF

Nationalism | Essä

En essä som handlar om den politiska ideologin nationalism. Här diskuteras på ett personligt sätt hur nationalismen uppkom, var, när och varför samt vad den har bidragit till för konsekvenser för Europa och Sverige.

Lärarens kommentar

Du redogör relativt utförligt för nationalismen och har bra historieanknytning. Bra användning av löpande källhänvisning. Din källkritiska reflektion hade kunnat vara mer utförlig. Din text hade blivit ännu bättre om du tydligare visat på de ideologiska skillnaderna mellan nationalismen i relation till nationalsocialismen och socialdemokratin då du tar upp dessa två i texten.

Elevens kommentar

Mer utförligt jämföra nationalismen med andra politiska ideologier. Bredda perspektivet av nationalismen som ideologi istället för att fokusera på nationalsocialismen. Samt göra en mer utförlig källkritisk reflektion.

Innehåll

- Hundra år av Nationalism
- Källor och källkritisk reflektion

Utdrag

En nationalist tror på en eller flera specifika gemenskaper mellan människor inom vissa geografiska områden. Det finns olika typer av grupper som man har delat upp nationalismen i. Statsnationalism och Etnonationalism. En Statsnationalist ser inte skillnad på människors etniska ursprung utan fokuserar mer på medborgarskapet i en viss stat eller grupp av stater som t.ex. USA. En Etnonationalist gör skillnad på människors etniska tillhörighet och ser det som den fundamentala gemenskapen mellan människor T.ex. Religiös tro, språk, kultur m.fl. Andra delar av nationalism handlar om att... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalism | Essä

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jdjjdsjsdjdskkkdsaskjdksdksdkksdksks
 • 2015-05-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa