Nationalism: Nationalstater, imperialism & rasism | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Historia 1b
 • A
 • 13
 • 4907
 • PDF

Nationalism: Nationalstater, imperialism & rasism | Fördjupningsarbete

Ett utförligt fördjupningsarbete om nationalismen. Eleven redogör för hur nationalismen uppstod under 1800-talet i Europa samt hur nationalstaterna utvecklades. Nationalismen relateras även till imperialismen och rasismen och följderna av imperialismen i Afrika lyfts även fram. Slutligen berättar eleven om hur den industriella revolutionen uppstod och vilken betydelse den kom att få.

Lärarens kommentar

I den här uppgiften har du verkligen utvecklat egen diskussion, egna slutsatser och gett många utförliga och nyanserade svar. Bra att du tagit till dig tidigare återkoppling! Du når kunskapskraven för A i alla avseenden.

Utdrag

Alternativ 2
I den här uppsatsen kommer jag berätta om nationalismen. Jag kommer bland annat fokusera på hur nationalismen uppstod under 1800- talet i Europa samt hur nationalstater sker, under 1800- talet. Jag kommer att jämföra nationalismen med imperialismen och rasismen. Jag kommer också att beskriva drivkrafter som ligger bakom imperialismen samt följderna av imperialismen för Afrika. Slutligen kommer jag att ta upp en extra fråga och jag väljer att berätta om den industriella revolutionen, hur den skedde och vilken betydelse den fick för framtiden.

Nationalismen började i Europa under 1700- talet och ledde under 1800- talet som skapades av nationalister. Vad som menas med nationalism är just det att man har samma språk, samma religion och traditioner som ska utgöra en nation, alltså vill man skapa en gemensam identitet med folket under en flagga, kort sagt en gemenskap inom nationens gränser.

---

I denna del kommer jag berätta om industriella revolutionen. Jag kommer besvara två basala frågor, varför skedde revolutionen? Och vilken betydelse fick revolutionen för framtiden. Jag kommer även lägga till de positiva och negativa konsekvenserna och slutligen avsluta med egna reflektioner kring revolutionen.
Man kan säga att industriella revolutionen var en övergång från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Därför är industrialismen första steget under 1700- talet i Storbritannien.
Under den här tiden fick jordbruket i Storbritannien stora förändringar. Ända fram till 1700-talet hade bönderna sina jordar uppdelade då det var mängder av åkerlappar. Och på den tiden var det som regel att ha sina mark utspridda runt byarna som de bodde vid. Och under denna period började man slå samman åkerlapparna så att de istället var större jordstycken... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalism: Nationalstater, imperialism & rasism | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivit i texten kring orsaker till nationalism
 • 2016-04-11
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx