Nationalism | Norge och Island | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • C
 • 4
 • 1956
 • PDF

Fördjupningsarbete: Nationalism | Norge och Island | Jämförelse

En jämförande uppsats, där eleven diskuterar nationalism och jämför nationalismen i Norge och Island. Eleven ger först en definition av nationalism, och beskriver nationalismen i respektive land. Sedan görs en jämförelse med fokus på immigration, flyktingar, matkultur och språk. Eleven för också en diskussion kring begreppet "arv".

Innehåll

- Inledning
- Definition av nationalism
- Beskrivning av nationalism i Norge och Island
- Jämförelse
- Diskussion
- Arv
- Slutsats
- Källhänvisningar

Utdrag

"Inledning
Runt om i världen är vi nu medvetna om det välbekanta begreppet nationalism. Ett tankesätt som lett oss till stora krig och revolutioner men också gett oss människor sammanhållning och solidaritet. Men vad är då definitionen av nationalism och hur har detta påverkat vår värld genom tiderna?

Definition av nationalism:
Ordet Nationalism kommer från det franska ordet nationalisme, av nation. Man kan säga att nationalismen härstammar från den franska revolutionen men också wienkongressen och Napoleonkriget. Dessa händelser fick människorna att börja tänka annorlunda om sig själva, mycket revolutionerande tankar som fått nationalismen att växa något otroligt. Hur skall vi då definiera nationalism?"... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalism | Norge och Island | Jämförelse

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Skit bra!!!! YES! Detta var grymt
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  hfuiwdiwidwjsaksajksa