Nationalismens historia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • B
  • 3
  • 1376
  • PDF

Fördjupningsarbete: Nationalismens historia | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om nationalismens historia där eleven ger flera exempel på nationalism genom tiderna. Eleven tar bland annat upp nationalism i Balkan under 1800-talet. Eleven tar också upp begrepp som etnonationalismen, statsnationalismen och frihetsnationalismen.

Utdrag

Nationalismen har sitt ursprung runt den franska evolutionen, men historiker hävdar att tankesättet har funnit längre än så. Nationalismen är ett tankemönster som lyfter nationens gemenskap inom gränser. Det finns flera olika typer av nationalismen som bygger på olika grundvärderingar: (Levandehistoria.se)

Ena typen är Etnonationalismen, vars utgångspunkt är att det finns en nation och därmed ett folk. Historian, språket och kulturen lyfts som det viktiga, samtidigt som värderingar inte är lika viktiga. Tyskland under 1700-1800 talet tillämpade den här principen, då alla talade samma språk och man ville att alla regioner skulle bli en nationalstat. (SO-rummet)

Den andra typen av nationalismen kallas för statsnationalismen, som menar att det finns en stat och ett folk. Bakgrund, kultur och historian spelar inte roll, utan det är främst värderingar och visioner om samhällsutvecklingen som är utgångspunkten. USA är ett bra exempel att lyfta utifrån ett perspektiv präglat av statsnationalismen. I USA finns det/har funnits invandrare i många år, och dessa har drivit USA framåt just för att de delar samma värderingar och har samma samhällsvisioner. Deras bakgrund är irrelevant. Å andra sidan finns det extrema krafter i samhället som... Köp tillgång för att läsa mer

Nationalismens historia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.