Natriumvätekarbonat | Sönderdelning | Förbränning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • A
 • 5
 • 1720
 • PDF

Natriumvätekarbonat | Sönderdelning | Förbränning | Labbrapport

En labbrapport i Kemi A, vars syfte är att ta reda på hur NaHCO3 (natriumvätekarbonat) sönderdelas/förbränns vid upphettning. Utifrån detta vägs och räknas substansmängden ihop, för att få fram vilken av följande sex reaktioner som stämmer:

A: 4NaHCO3(s) → 4Na + 2H2O + O2 + 4CO2
B: NaHCO3(s) → NaOH + CO2
C: 2NaHCO3(s) → Na2O + H2O + 2CO2
D: 2NaHCO3(s) → Na2CO3 + H2O + CO2
E: 2NaHCO3(s) → 2Na + H2 + 2C + 3O2
F: 4NaHCO3(s) → 2H2 + 2Na2O + O2 + 4CO2

Innehåll

SÖNDERDELNING AV NATRIUMVÄTEKARBONAT
- Inledning
- Syfte/Mål
- Hypotes
- Material
- Kemikalier
- Metod: Förberedning och Genomförande
- Resultat
- Diskussion/Analys
- Felkällor
- Tillägg
- Referenser

Utdrag

"MATERIAL:
Material som använts under laborationen är sked, klocka, degel, degeltång, spatel, elektrisk värmeplatta, våg, termometer, skyddsrock, skyddsglasögon och dragskåp.

Kemikalier: Fast natirumvätekarbonat, NaHCO3 (s).

METOD:
Förberedning av laborationen:
Materialet togs fram, den elektriska värmeplattan sattes på. Nettovikten på degeln vägdes med hjälp av en våg. NaHCO3 hälldes upp i degeln med hjälp av en sked, och därefter vägdes degeln tillsammans med NaHCO3 för att ett exakt värde av massan skulle tas fram. Genomförandet skedde i dragskåp.

Genomförandet av laborationen:
När degeln hade vägts så placerades den på den elektriska värmeplattan. Där stod den i cirka 20 minuter för att en reaktion skulle ske. Efter omkring 10 minuter rördes det om i degeln med en spatel för att se vad som hade hänt och för att skynda på processen. Temperaturen mättes även över och i degeln med hjälp av en termometer. Efter 20-25 minuter togs degeln bort från värmeplattan för att svalna. Sedan vägdes degeln på nytt, och substansmängden räknades ut utifrån de olika reaktionsformlerna och massan som vägts fram i början med hjälp av formler."... Köp tillgång för att läsa mer

Natriumvätekarbonat | Sönderdelning | Förbränning | Labbrapport

[15]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra utförligt gjord rapport. Ser inga större brister utan den täcker allting på en bra nivå.
 • 2015-02-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra skrivet! Fick lite tips om hur jag skulle skriva min egen lilla labrapport.
 • 2016-11-30
  superbra laborationsrapport
 • 2016-04-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  ja det var jättebra man lärde sig goo mycket