Nature's Dice | DNA och monogena autosomala sjukdomar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Biologi A
  • B
  • 5
  • 1989
  • PDF

Nature's Dice | DNA och monogena autosomala sjukdomar | Labbrapport

En labbrapport i Biologi A med titeln "Nature's dice" (naturens tärning). I labbrapporten undersöks DNAt av en familj bestående av 24 personer, med syftet att ta reda på deras anlag för en viss monogen autosomal sjukdom.

Innehåll

NATURE'S DICE
- Syfte
- PCR
- Gelektrofores
- Kemikalier
- Verktyg
- Metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Kemikalier:
• Två tuber med DNA-provmaterial
• Laddningsfärgämne
• TBE – buffert
• Restriktionsenzym (BamH1)
• Agarosgel

Verktyg:
• Mikropipett med 4 pipettspetsar
• Tank för elektroforesen (ungefär som en plastlåda)
• Elektroder
• Strömkälla (batteri) och krokodilspännen med sladd
• Inkubator

Metod:
• Först och främst tillsattes 20 mikroliter av det erhållna DNA-provet till en tub med torkat restriktionsenzym. DNAt och enzymet blandades noggrant genom att dutta på enzymet med mikropipetten. Numret på DNA-provet skrevs på tuben med DNAt. Sedan upprepades etta med ett annat DNA-prov.
• Tuberna med restriktionsenzymerna och DNA-provet inkuberades sedan i 35 minuter i 37C.
• Elektroden klipptes i två delar som vardera var ungefär 44 mm x 24 mm. Bitarna testades om de passade bra innan de togs upp igen.
• En sextandad kam placerade i ena änden av plastlådan och sedan tillsattes gelen. Gelen skulle endast täcka den centrala delen av plastlådan och för det krävdes ca 11ml agarosgel.
• Efter ca 30 minuter, då gelen hade stelnat, tillsattes TBE – bufferten till plastlådan så att hela gelen täcktes. Därefter lyftes kammen upp ur gelen så att sex brunnar bildades.
• Nu tillsattes ungefär 2 mikroliter av laddningsfärgämnet till de klippta DNA-proverna.
• Därefter tillsattes respektive DNA-prov till varsin brunn med mikropipetten.
• Elektroden placerades på varsin sida av gelen vid kanten av lådan och klämmorna till batteriet kopplades till respektive elektrod. Den negativa batteripolen kopplades till elektroden vid brunnarna.
• Gelen förvarades i ca 2 timmar med en elektrisk spänning över sig innan gelelektroforesen avslutades.
• Resultatet antecknades och fördes in i släktschemat... Köp tillgång för att läsa mer

Nature's Dice | DNA och monogena autosomala sjukdomar | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Nature's Dice | DNA och monogena autosomala sjukdomar | Labbrapport.