Naturgeografi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Geografi 1
  • A
  • 11
  • 4956
  • PDF

Naturgeografi | Sammanfattning

En omfattande sammanfattning av naturgeografi, som redogör för bl.a. endogena och exogena processer, vilka bergarter som finns, hur vattnets kretslopp ser ut, samt hur olika sorters klimat uppstår. Eleven redogör även för hur naturgeografin ser ut i hens område.

Elevens kommentar

Skriva mer om vindar.

Innehåll

Naturgeografi

- Endogena processer
- Exogena processer
- Bergarter
- Mitt område
- Vattnets kretslopp
- Vind och lufttryck
- Källa: Geografi 1.

Utdrag

Sedimentära bergarter: När vittring och erosion gör så att en bergart faller sönder när de sedan lägger sig på en äldre bergart genom att de med vatten förs ned i marken kompakteras de eftersom de pressar ut porvätska ur bergarten som ligger under. Sedan börjar en process som kallas diagenes, vilket innebär att bergarten genomgår en kemisk och biologisk process. Under diagenesen kristalliserar sig de olika mineralerna och bildar en ny bergart. Man delar in sedimentära bergarter i ytterligare... Köp tillgång för att läsa mer

Naturgeografi | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.