Naturkatastrofer: Jordskalv, översvämningar & torka | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Geografi 1
  • A
  • 4
  • 2533
  • PDF

Naturkatastrofer: Jordskalv, översvämningar & torka | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om naturkatastrofer, som redogör för jordskalv, översvämningar och torka. Eleven berättar hur respektive naturkatastrof uppstår, vad deras konsekvenser är och hur vi kan förebygga dem.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Jordskalv
Översvämning
Torka

Utdrag

Jordskalv
Ett jordskalv kan vi inte se, för det är någonting som händer i jordens inre. Under jordskorpan har vi något som heter manteln, i manteln finns det några plattor som kallas kontinentalplattor. Dessa plattor rör på sig hela tiden antingen kolliderar de eller glider isär varandra eller gnider mot varandra. Oavsett vad som händer så skapas otroliga spänningar i jordens inre och det kan ske en skakning, beroende på hur stor skakningen är så kan människor känna av skakningen här på jorden och det kan få stora konsekvenser. Det kan också ske så kallad ”fasthakningar” och med det menar man att jordplattorna hakar fast i varandra och när då plattorna hakar av varandra så sker den här skakningen som vi upplever som en jordbävning på jorden.
Varför har det hänt? Det moderna samhället vi lever i och alla klimatförändringar är orsaken till att jordbävningar och jordskalv uppstår. Vi i världen bidrar i stort sätt varje dag till växthuseffekten och därför blir det varmare på vår jord. När det blir varmare på vår jord bryts glaciärerna sönder och ökar då vattennivån i världshaven vilket kan påverka balansen i jordskorpan. Denna förändring i balansen kan sedan i sin tur orsaka fler jordbävningar. Sedan finns det en naturlig förklaring till jordskalv, man kan egentligen inte påverka själva plattektoniken, jordens inre krafter går inte att förhindra.
Vad kan vi göra åt skadorna? Är man en invånare i ett rikare land har man det mycket lättare än en person i ett fattigt land. För vi i de lite rikare länderna har mer tillgångar eller utvägar man kan ta om det skulle hända en naturkatastrof. Tex Försäkringar en försäkring hjälper dig att ersätta det allra mesta du förlorat under ett jordskalv. Då får du tillbaka det mesta i pengar vilket gör att du som individ har då råd att återställa det man förlorat. Detta leder till att de flesta har råd att leva själva utan att söka bidrag eller lån osv, som kan vara problematiskt för både landet och människan själv. Det man inte kan orsaka är personliga saker som fotoalbum och liknade, konsekvenserna av det kan vara att många familjer splittras och är oroliga för familjens framtid och då kan det vara svårt att leva vidare på bra och effektivt sätt i sin familj. I ett rikt land har man alltid tillgång till pengar, det är inte det stora problemet så det man kan göra i ett rikt land är helt enkelt att bita ihop och bara försöka starta om igen. Bygga upp ett liv, en stad, en kultur igen vilket inte är så speciellt svårt eftersom utbildningsnivån är högre i rikare länder och om då utbildningsnivån är högre leder det till att bostäder är mer effektiva och mer säkra. Så om det skulle hända en till naturkatastrof i landet skulle man vara väl förberedda i alla fall när man tänker boende. Om människor lever tryggt överlever fler och överlevnad betyder fler invånare i ett land, fler invånare leder i sin tur till att landet är starkare. Om landet är starkare och har en hög inkomst betyder det att varje individ också har hög inkomst och då kan man fokusera... Köp tillgång för att läsa mer

Naturkatastrofer: Jordskalv, översvämningar & torka | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.