Naturkunskap 1b: Östersjön - Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 3
 • 1399
 • PDF

Fördjupningsarbete: Naturkunskap 1b: Östersjön - Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i naturkunskap, där eleven undersöker Östersjön ur olika perspektiv: biologiskt, antropogent, politiskt och ekonomiskt (med fokus på EU och Sverige).

Lärarens kommentar

Ett mycket bra arbete där aspekterna presenteras på ett bra sätt. Du har ett bra språk och skriver på sätt som visar att du kan omsätta detta till egna kunskaper..........stort att kunna det!!

Vidare är dina diagram mycket bra och sitter precis på rätt ställe i diskussionen så att läsaren själv kan skapa sig en uppfattning eller göra egna tankelopar.

Tänk på att få med varför vi på Västkusten berörs av hur Östersjön mår, Baltiska ytsrömmen. Betyder att Sverige drabbas i mycket större utsträckning äv vad t.ex. Estland eller Polen gör.

Innehåll

- Biologisk syn på Östersjön
- Antropogen syn på Östersjön
- Östersjön och EU
- Sverige och Östersjön
- Källor

Utdrag

Östersjön är ett stort hav som gränsar mellan många länder. Länderna Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark har kuster som gränsar till Östersjön. Många länder är beroende av Östersjön och livet i Östersjön. Men Östersjön mår inte bra. Människan har släppts ut gifter i Östersjön i många år och nu börjar man se effekterna av det.

Biologisk syn på Östersjön:
Östersjön är ett hav som består av både söt- och salt-vatten, det heter bräkt-vatten. Alltså lever sötvattensdjur och saltvattensdjur lever sida vid sida med varandra. Det är dock ett ungt hav så det finns inte många arter som lever i havet och det har heller inte utvecklat några egna arter. Östersjön är uppdelad i olika språngskikt, som har olika halter med salt och syre. Även fast arterna lever i samma hav så lever det i olika nivåer i havet. Saltvattens arter lever i botten av havet, för att det är där som salthalten är som högst. Sötvattens arter lever i övre delen av havet för där är salthalten lägre. Eftersom Östersjön är ett bräckt-hav så är det extremt känslig för förändringar i ekosystemet.

Skillnad från ett rent hav, som bara är saltvatten, så är arterna olika. Blåmusslor ex är mycket större i ett hav (bara saltvatten), för i havet får den i sig mycket salt som kan göra att den kan växa och bli stor. I Östersjön är blåmusslor dock mycket mindre för det är en mindre salthalt. Det saltet som musslan får in går åt att förbränna allt sötvatten som den får i sig. Därför är blåmusslan mycket mindre i Östersjön än i ett vanligt saltvattens hav... Köp tillgång för att läsa mer

Naturkunskap 1b: Östersjön - Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  goooooood, hjälpte mig mycket när jag skrev min uppsats många lösningar som fick mig att tänka