Naturkunskap | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux Komvux
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 5
 • 1738
 • PDF

Naturkunskap | Frågor och svar

Frågor och svar på följande frågor:

1.Ozon kan vara både nyttigt och skadligt." Förklara detta påstående!
2. Redogör för de viktigaste ämnena som man får i sig om man röker. Ange härvid också på vilket sätt de skadar kroppen.
3.Östersjön är ett känsligt ekosystem - varför? Beskriv miljöproblemen i Östersjön. Vad kan man göra för att förbättra miljön i Östersjön?
4.Ge exempel på några könshormoner samt förklara vilken funktion de har.
5.Två viktiga kemiska reaktioner som du stött på flera gånger i denna kurs är fotosyntesen och cellandningen. Vad innebär dessa reaktioner, och vilket samband finns mellan dem?

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

1.Ozon kan vara både nyttigt och skadligt." Förklara detta påstående!


Ozon är en blåaktig riktigt illaluktande gas som finns i atmosvären och som är 15-30km över havsytan. Det fanns från hela början det vill säga längre ifrån sedan det fanns liv på jorden vi bor och detta hände med hjälp av syreatomer som slog sig tillsammans och bildade skikt av ozon. Ozonsmolekyler har 3 syreatomer som ger då möjlighet att ta upp de skadliga UV-strålningen från solen.Den funkar då som filter för den ultravioleta strålningen (UV) som kommer från solen och den skyddar då jorden,men Ozon kan vara både bra och dåligt allså både nyttigt och skadligt och så mycket som den är bra desto mer är är den skadlig. För att den är bra för att den absorberar den verkningsfulla skadliga UV-strålningen från solen och skyddar jorden ,sammtidigt är den bra för att utan ozonskikten skulle inte biologiskt liv överleva det vill säga djur och växter skulle inte finnas på jorden för att UV-strålningen skulle vara för starkt för de. Men vi har inte glömt det skadliga med ozon som också jätteviktigt för att kunna skydda sig mot de. Som utsläppp av fereoner som är ozonnedbrytande gaser som har orsakat uttuningen av ozonlagret vilket tyvärr har ökat malingt melanom som är då en sorts hudcancer. Detta är inte allt, med mycket UV-strålning kan man också få gråstarr som är en ögonsjukdom som innebär att linsen i ögon blir grymligt, man får sämre syn,ser dubbelt m.m. Dessutom är den ozon som är nära till marken väldrigt obehaglig och besvärlig luftforeorening som leder till irritationen i ögonen och slemhinnor och både människor och djur och då kan det orsaka olika allergier. Ozonnedbrytande ämne (fereon) kan finnas hos oss hemma eller på arbetsplatsen på kopiatorer, kylskåp, frysar, därför är dt viktigt att en sådan utrusning försvaras vid ventilation plats hemma.


2. Redogör för de viktigaste ämnena som man får i sig om man röker. Ange härvid också på vilket sätt de skadar kroppen.

Rökning är ett allvarig problem bland människor i världen,inte minst i Svergie där en större population är ungdommar vilket beror på det mesta att de inte vet hur farligt det är och vilka ..... Köp tillgång för att läsa mer

Naturkunskap | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-03
  Väldigt dåligt skriven med osammanhängande meningar och stavfel vilket gjorde att många delar inte var förståeliga. Detta arbete borde tas bort av Studienet.se
 • 2018-12-19
  Enkelt att förstå, korrekta svar till uppgifterna. Fick B i betyg.