Naturkunskap | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 6
  • 3017
  • PDF

Naturkunskap | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor i Naturkunskap 1p där eleven har svarat på följande frågor:

- Sveriges​ ​i​ ​särklass​ ​två​ ​största​ ​energikällor​ ​är​ ​​kärnkraft ​och​ ​​vattenkraft.​ ​Diskutera​ ​för-​ ​och
nackdelar​ ​med​ ​respektive​ ​energikälla.
- Vilka​ ​viktiga​ ​skillnader​ ​kan​ ​du​ ​hitta​ ​mellan​ ​en​ ​​barrskog och​ ​en​ ​​lövskog?
- ​Beskriv​ ​en​ ​situation​ ​där​ ​minst​ ​två​ ​​energiomvandlingar ingår.​ ​I​ ​ditt​ ​svar​ ​skall​ ​du​ ​ha​ ​med​ begreppen rörelseenergi,​ ​​lägesenergi och​ ​​värme.
- Redogör​ ​för​ ​begreppet​ ​​växthuseffekten.
- Beskriv​ ​noggrant​ ​hur​ ​det​ ​kan​ ​gå​ ​till​ ​när​ ​en​ ​sjö​ ​försuras.​ ​Beskriv​ ​hela​ ​processen​ ​från​ ​utsläpp​ ​till​ ​skador på​ ​djur-​ ​och​ ​växtliv.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Sveriges​ ​i​ ​särklass​ ​två​ ​största​ ​energikällor​ ​är​ ​​kärnkraft och​ ​​vattenkraft. Diskutera​ ​för-​ ​och
nackdelar​ ​med​ ​respektive​ ​energikälla.

Vattenkraft​ ​står​ ​idag​ ​för​ ​ca​ ​50%​ ​av​ ​den​ ​elektriska​ ​ström​ ​som​ ​produceras​ ​i​ ​Sverige​ ​per​ ​dags dato.​ ​De​ ​resterande​ ​50%​ ​utgörs​ ​till​ ​största​ ​del​ ​av​ ​kärnkraft.​ ​Så​ ​vad​ ​har​ ​de​ ​båda tillvägagångssätten​ ​för​ ​nackdelar​ ​och​ ​vilka​ ​fördelar​ ​hittar​ ​vi?
All​ ​elektriska​ ​ström​ ​som​ ​utvinns​ ​idag​ ​måste​ ​i​ ​stort​ ​sett​ ​användas​ ​direkt.​ ​Vi​ ​har​ ​med​ ​dagens teknik​ ​inte​ ​någon​ ​möjlighet​ ​att​ ​bygga​ ​t​ ​ex​ ​enorma​ ​batterier​ ​som​ ​skulle​ ​kunna​ ​lagra​ ​elektricitet i​ ​de​ ​mängder​ ​som​ ​krävs​ ​för​ ​ett​ ​land.​ ​Och​ ​även​ ​om​ ​vi​ ​skulle​ ​ha​ ​det​ ​så​ ​skulle​ ​kostnaderna​ ​för detta​ ​troligtvis​ ​bli​ ​alldeles​ ​för​ ​stora.
Med​ ​vattenkraft​ ​produceras​ ​Elektricitet​ ​genom​ ​att​ ​vattenmassor​ ​“faller”​ ​ner​ ​i​ ​enorma​ ​tunnlar där​ ​de​ ​tillsist​ ​träffar​ ​en​ ​turbin​ ​som​ ​sätts​ ​i​ ​rotation,​ ​den​ ​i​ ​sin​ ​tur​ ​driver​ ​en​ ​generator​ ​som producerar​ ​elektrisk​ ​ström.​ ​Här​ ​omvandlas​ ​stora​ ​mängder​ ​lägesenergi​ ​till​ ​rörelseenergi​ ​som sedan​ ​omvandlas​ ​till​ ​elektrisk​ ​ström.​ ​Vi​ ​kan​ ​då​ ​även​ ​istället​ ​för​ ​batterier​ ​bygga​ ​stora​ ​dammar högt​ ​upp​ ​där​ ​vatten​ ​lagras,​ ​och​ ​alternativt​ ​släpps​ ​ut​ ​när​ ​det​ ​blir​ ​för​ ​mycket.​ ​På​ ​så​ ​sätt​ ​kan​ ​vi förbereda​ ​oss​ ​inför​ ​perioder​ ​på​ ​året​ ​då​ ​det​ ​krävs​ ​extra​ ​mycket​ ​elektricitet​ ​som​ ​på​ ​t​ ​ex​ ​vintern då​ ​vi​ ​behöver​ ​värma​ ​upp​ ​våra​ ​hus​ ​till​ ​följd​ ​av​ ​de​ ​sänkta​ ​temperaturerna​ ​och​ ​den​ ​minskade värmen​ ​från​ ​solen. Eftersom​ ​vatten​ ​går​ ​i​ ​ett​ ​kretslopp​ ​och​ ​allt​ ​som​ ​oftast​ ​kommer​ ​tillbaka​ ​genom​ ​regn​ ​är​ ​detta en​ ​förnybar​ ​resurs.​ ​Vilket​ ​är​ ​en​ ​stor​ ​fördel​ ​jämfört​ ​med​ ​kärnkraft​ ​som​ ​drivs​ ​av​ ​en​ ​icke förnybar​ ​resurs.​ ​Nämligen​ ​Uran.
Vattenkraft​ ​har​ ​även​ ​fördelen​ ​att​ ​den​ ​inte​ ​skapar​ ​några​ ​direkta​ ​utsläpp.​ ​Däremot​ ​kan​ ​miljön påverkas​ ​enormt​ ​av​ ​en​ ​vattenkraftsanläggning​ ​då​ ​detta​ ​kräver​ ​att​ ​vi​ ​omformar​ ​stora​ ​delar​ ​av våra​ ​naturliga​ ​forsar.​ ​Byggandet​ ​av​ ​dammar,​ ​fördämningar,​ ​intagskanaler​ ​och​ ​utloppstunnlar kräver​ ​stora​ ​förändringar​ ​av​... Köp tillgång för att läsa mer

Naturkunskap | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.