Naturliga urval med pappersfjärilar | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Biologi 1
 • C
 • 4
 • 905
 • PDF

Naturliga urval med pappersfjärilar | Labbrapport | Biologi

Den här labbrapporten förklarar Darwins teori om naturligt urval med hjälp av ett experiment med pappersfjärilar, där man på ett fiktivt sätt försökt återskapa artens chanser till överlevnad baserat på utseende.

Innehåll

Teori
Syfte
Hypotes
Material
Metodbeskrivning
Resultat
Slutsats
Diskussion
Källor

Utdrag

TEORI
Evolution är den process som gör att en art kan ändra sig från en form till en annan och ibland t.o.m. till en helt ny art. Evolutionsteorin beskriver hur själva förändringen går till. Dagens moderna syn på vad evolution är härstammar till stor del ifrån en kombination av de idéer i ”The origin of species” som Charles Darwin publicerade samt de upptäckter vad gäller ärftlighet som Gregor Mendel gjorde. Ytterligare förståelse fick man efter upptäckten av DNA som kom under mitten av 1900- talet. Det bidrog till att man kunde följa hur gener och karaktärer nedärvdes genom generationer. Den Darwinistiska evolutionsteorin är en långsam, slumpmässig och indirekt process som inte går att styra medvetet. Evolution kan delas in i två olika delar... Köp tillgång för att läsa mer

Naturliga urval med pappersfjärilar | Labbrapport | Biologi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-12
  Skriven av Studerande på Termin 5
  bra skriv ,hjälte mig bra struktur