Naturligt urval | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Naturvetenskaplig specialisering
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2495
  • PDF

Naturligt urval | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om naturligt urval, hur det går till samt vad det finns för bevis. Här förs också en diskussion kring några illustrerande exempel samt vilken funktion det naturliga urvalet fyller, och hur man kan koppla det till dagens samhälle.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Ett bevis för att det naturliga urvalet existerar är detta klassiska björkmätarfjärils exemplet. I England under den industriella revolutionens början fanns det två sotrters björkmätarfjärils arter, en svart och en vit. Beståndet utav de vita var mycket högre än beståndet för de svarta. Detta eftersom att björkmätarfjärilen överlever genom att kamoflera sig på björkar som är vita. De vita fjärilarna hade då en mycket större chans att överleva eftersom att de var
bäst anpassade till omständigheterna. Fabrikerna släppte ut väldigt mycket föroreningar, så pass mycket att... Köp tillgång för att läsa mer

Naturligt urval | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.