Naturrätten, naturtillståndet och samhällskontraktet | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Filosofi 2
 • A
 • 2
 • 982
 • PDF

Naturrätten, naturtillståndet och samhällskontraktet | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om de filosofiska begreppen naturrätten, naturtillståndet och samhällskontraktet. Begreppen förklaras och diskuteras vidare utifrån följande frågor:

- Vad innebär naturtillståndet? Hur förhåller sig det till begreppet samhällskontraktet?
- Resonera även kring naturtillståndet angående vad som talar för och emot Hobbes, Lockes och Rousseaus beskrivningar av dessa!
- Resonera även kring vilka följder får för etiken om det finns en objektiv naturrätt eller ej!

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Du resonerar utförligt och nyanserat och med välgrundade och nyanserade argument. Relevanta exempel.

Utdrag

Naturtillståndet innebär att det finns lagar och regler nedlagda i oss människor helt naturligt. Dessa var de regler vi följde innan vi skapade våra samhällssystem, och dessa låg inbäddade i vår mänskliga natur. Hur vi tänker och reagerar när vi inte är påverkade av kultur eller samhället runt omkring oss. Naturtillståndet är alltså sättet vi agerar på när vi inte är påverkade av samhällskontraktet, som innebär att vi måste rätta oss efter förutbestämda lagar och regler. Människor skapar ett... Köp tillgång för att läsa mer

Naturrätten, naturtillståndet och samhällskontraktet | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-27
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Nyanserade och relevanta svar på frågorna. Mycket intressanta tankar. Den sista delen gav mig mest inspiration, eller snarare bekräftade en tanke jag hade. Källor saknas dock
 • 2016-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra text och inspirerande