Naturtillståndet och Feminism | Fördjupningsuppgift i Filosofi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Filosofi B
 • A
 • 2
 • 1307
 • PDF

Naturtillståndet och Feminism | Fördjupningsuppgift i Filosofi B

En fördjupningsuppgift i Filosofi B som undersöker begreppen "naturtillståndet" och "feminism" genom att besvara följande frågor:

Naturtillståndet
- Vad innebär naturtillståndet?
- Hur förhåller sig det till begreppet samhällskontraktet?
- Resonera kring naturtillståndet och vad som talar för och emot Hobbes, Lockes och Rousseaus beskrivningar av det.
- Resonera kring vilka följder det får för etiken beroende på om det kan anses finnas en objektiv naturrätt eller ej.

Feminism
- Vad talar för särartsfeminism resp. likhetsfeminismen?
- Kan dessa synsätt jämkas samman eller ej? Diskutera.
- Diskutera frågan kring hur biologiskt kön förhåller sig till socialt kön. Vad är konstruerat och vad är av naturen givet om vi ser till vårt beteende och våra personligheter? Kom med egna, klargörande exempel.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Utmärkt, välskrivet och väl genomtänkt svar!

Innehåll

- Naturtillståndet
- Naturrätten
- Samhällskontraktet (Kontraktualism)
- Problem: Vad är det då som talar emot dessa tankar och filosofers idéer?
- Naturrättens vara eller icke vara

- Feminismen: Särartsfeminism och Likhetsfeminism
- Vad talar då för dessa bägge sidor?
- Jämkningens möjlighet

Utdrag

"NATURTILLSTÅNDET

Naturtillståndet beskriver det tillstånd som människan befann sig i innan det fanns organiserade stater eller ens samhällen. Enligt den definitionen kan termen bokstavligen anses hänvisa till de jägar-samlarsamhällen som gjorde grunden för människans omgivning innan jordbruk och begynnande civilisation. Vill man dock hårddra uttrycket så kommer man in i den situationan att även jägar-samlarsamhällena utgör ett samhälle så borde man gå längre tillbaka och då hamnar man i ett naturtillstånd som teoretiskt sätt människan aldrig varit i, utan snarare något våra tidigare förfädrar var, nämnligen apdjur.

Thomas Hobbs syn på naturtillståndet är en tämligen dyster syn då han menar att det är ett tillstånd av ett krig, "allas krig mot alla", och människans liv är "ensamt, fattigt, smutsigt, djuriskt och kort. Och det är ur detta tillstånd som våran självbevarelsedrift kommer."... Köp tillgång för att läsa mer

Naturtillståndet och Feminism | Fördjupningsuppgift i Filosofi B

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Var mest intresserad av att bolla mina egna ideer kring det första stycker. Men uppsatsen är generellt i hög kvalité och skriven i ett simpelt format så att den är lätt att förstå.
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det var ju en hel del som var rakt av plagierat från wikipedia. Jag har även svårt att se hur frågorna faktiskt har besvarats, väldigt luddiga och diffusa svar.
 • 2016-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra och intressant!
 • 2015-06-11
  Gav viss hjälp med mitt uppsatsskrivande. Dock mycket som kom direkt från wikipedia...