Det naturvetenskapliga arbetssättet | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 6
  • 1585
  • PDF

Det naturvetenskapliga arbetssättet | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet, och berättar om de fördelar som finns med det. Dessutom förklaras skillnaden mellan vetenskapliga upptäckter, pseudovetenskap och uppfinningar.

Innehåll

Det naturvetenskapliga arbetssättet 2
Vad kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt? 2
Varför är det viktigt att det görs vetenskapliga undersökningar? 3
Otroliga naturvetenskapliga upptäckter 4
Vad är skillnaden mellan vetenskapliga upptäckter, pseudovetenskap och uppfinningar? 4
Litteraturförteckning 6

Utdrag

VAD KÄNNETECKNAR ETT NATURVETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT?

Det är naturligt att saker och ting med tiden både förändras och utvecklas och visst är det även så med det naturvetenskapliga arbetssättet. Om vi ser tillbaks till naturvetenskapens unga dagar ser vi ett mer filosofiskt förhållningssätt till naturvetenskapen än det vi har idag. Under 400-talet f.Kr. utvecklade Leukippos och hans elev Demokritos den allra första atomläran. (Lundgren, u.d.) Trots att det är just den läran som ligger till grund för den atomlära vi har idag så innehöll den brister. På den tiden hade de varken verktyg, referenser, tidigare teorier/forskningar att jämföra med, inget utvecklat naturvetenskapligt arbetssätt och kravet för att framställa en teori fungerade inte alls på samma vis som idag. Det räckte i princip med att en filosof tänkte ut en frågeställning/antagande och kunde backa upp det med vettiga resonemang som ingen annan kunde motbevisa så ansågs det som en legitim teori. Under 1600-talet sker dock ett paradigmskifte inom naturvetenskapen. Man börjar nu även testa och experimentera för att få fram lösningar/teorier till skillnad från att endast tänka ut lösningar. Man börjar alltså använda sig av verktyg för att antingen verifiera (styrka/bevisa) eller falsifiera (motbevisa) sitt antagande. (peters, 2013) Idag har metoden för att framställa en naturvetenskaplig teori utvecklats ytterligare. Naturvetenskapen bygger på mätningar, observationer och experiment och det naturvetenskapliga arbetssättet kännetecknas av just det - att man med hjälp av experiment och observationer skall kunna framställa en korrekt teori. Teorin ska sedan kunna prövas av andra forskare med liknande resultat. Därför kräver dagens naturvetenskapliga arbetssätt extrem noggrannhet i förklarandet av såväl den materia man använt, kvantitet, kvalitet, tidsram osv. Jag ska nedan presentera i punktform den naturvetenskapliga arbetsmetoden som vi använder oss utav idag... Köp tillgång för att läsa mer

Det naturvetenskapliga arbetssättet | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.