Nazism och feminism | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • MVG
  • 6
  • 1738
  • PDF

Nazism och feminism | Argumenterande text

Argumenterande text om feminism och nazism där eleven först redogör för vad det är för ideologier. Därefter argumenterar eleven för varför feminism är den ideologi som tilltalar eleven mest.

Lärarens kommentar

Du har skrivit en jättebra text om de två ideologierna som du har valt att fokusera på och du berättar om dem på ett informerande sätt. Det syns också tydligt redan i början av texten vilken ställning du tagit och denna hållning följer med genom hela texten. Du har också fört en stark argumentation kring ideologierna och du använder konkreta exempel för att styrka dina argument, exempel din diskussion om huruvida muslimska kvinnor blivit nekade rätten att bära en religiöst anpassad baddräkt. Om jag ska nämna något som du hade kunnat utveckla så hade du kunnat gå lite mer in på hur de olika ideologierna syns i dagens politik och hur de på olika sätt påverkar samhället.

I övrigt använder du ett välanpassat språk och du vänder och vrider texten på ett sätt som ger texten ett djup, jättebra!

Innehåll

1. Inledning
2. Redogörande del: Feminismen
Fråga 1: Feminismens historia
Fråga 2: Feminismens ståndpunkt och idealsamhälle
Fråga 3: Spår av feminismen i dagens politik
2. Redogörande del: Nazism
Fråga 1: Nazismens historia
Fråga 2: Nazismens ståndpunkt och idealsamhälle
Fråga 3: Spår av Nazism i dagens politik
Argumenterade del
Källförteckning:

Utdrag

1. Inledning
Jag har valt att skriva om Nazism och Feminism för att det är de som intresserade mig mest. Jag har valt att avgränsa detta arbete istället för att fokusera på hela ideologin Nationalism så har jag valt en undergren, nämligen Nazismen.

2. Redogörande del: Feminismen
Fråga 1: Feminismens historia
Feminismen har sin uppkomst på 1700-talet med rötter ur franska revolutionen. Mary Wollstonecraft skrev boken “Till försvar av kvinnans rättigheter”. I boken skrev hon att kvinnor inte var underlägsna män, utan att det var kvinnors usla utbildning som gör dem underlägsna (Gleerupsportal.se, u.å). Även på 1800-talet kan man se att feminismens tankar lever vidare. John Stuart Mill var en av dem som kämpade för att kvinnor skulle ha samma rättigheter som män. Han argumenterade för att hälften av befolkningen var kvinnor och därför skulle de vara självklart att de skulle ha samma rättigheter (SO-rummet.se, 2012). På 1900-talet hade Suffragetterna sin stora spridning, det var en grupp kvinnor som kämpade för kvinnors rösträtt framför allt i Storbritannien. För att Suffragetterna skulle få sin vilja igenom tog de till med våld, bland annat tände de eld på brevlådor, kastade bomber samt krossade... Köp tillgång för att läsa mer

Nazism och feminism | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.