NCC | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Företagsekonomi 1
  • B
  • 4
  • 1199
  • PDF

NCC | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om företaget NCC där eleverna bland annat skriver om vilken affärsidé de har och vad de har för mål när det kommer till klimat och energi, resurseffektivisering med mera. Eleverna gör till sist en analys av vilka förbättringar företaget kan göra.

Innehåll

Vilka är NCC
Verksamhet
Marknadsförutsättningar
Analys/ Förbättringar
Källor

Utdrag

Vilka är NCC
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. De utvecklar tusentals produkter som de erbjuder allmänheten, några utav de viktigaste produkterna som de erbjuder är bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar. De jobbar inom den nordiska byggbranschen som är känd för sin hårda lokala konkurrens. I de lokala marknaderna konkurrerar NCC med massor av mindre entreprenadföretag. De större anläggningsprojekten drivs ofta i konsortier och upphandlas i internationell konkurrens med flera av Europas största byggföretag.
Deras affärside går ut på att företaget ska växa med lönsamhet och vara en ledande aktör på de marknader bolaget verkar på. NCCs strategi för lönsam tillväxt har som mål att bolaget ska växa med i genomsnitt 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen ska förbättras från dagens cirka 3 procent till minst 4 procent under strategiperioden 2016 - 2020. Dess strategiska form ser ut på följande sätt.

● Uppnå en rörelsemarginal på minst 4 procent under strategiperioden
● 5 procent genomsnittlig årlig omsättningstillväxt under strategiperioden
● Årlig avkastning på eget kapital efter skatt om minst 20 procent
● Nettolåneskuld mindre än 2,5 gånger EBITDA
● Soliditet på minst 20 procent
● Halvering av olycksfallsfrekvensen till 2020 (jämfört med utfall 2015)
● Halvering av NCC:s koldioxidutsläpp till 2020 (jämfört med utfall 2015)

Verksamhet
NCC är ett multinationellt företag vilket innebär att de har sin verksamhet i andra länder också. Företaget har sin verksamhet i länderna Norge, Sverige, Finland, Danmark och Tyskland. NCC har fyra nordiska affärsområden, De ingår i tre affärer med olika affärslogik. En industriaffär, som bedrivs inom affärsområde NCC... Köp tillgång för att läsa mer

NCC | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.