Nedbrytning av protein | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • C
  • 3
  • 1090
  • PDF

Nedbrytning av protein | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att visa vilken betydelse olika faktorer har på nedbrytningen av proteiner. I laborationen undersöker eleverna enzymet pepsins förmåga att bryta ner proteiner i ägg.

Innehåll

Nedbrytning av protein

- Inledning
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Material:
6 st provrör, kokt ägg, parafilm, värmeskåp, kylskåp, pepsinlösning, saltsyra, ättiksyra, destillerat vatten, pH-papper, pH-stickor och märkpennor.

Metod:
Samtliga sex provrör fick en unik märkning och placerades sedan tre stycken i två provrörsställ. Därefter hälldes 10 cm3 pepsinlösning i fyra utav provrören. I de resterande provrören hälldes destillerat vatten för att fungera som blindprover. I två provrör med pepsinlösning ville vi få pH 2 och för att nå ner till det låga pH-värdet droppades tre droppar saltsyra i vardera provrör. För att kontrollera att det blev rätt pH-värde användes pH-stickor. Ättiksyran användes sedan i de två resterande provrören med pepsinlösning för att få pH 4. Två droppar ättiksyra droppades i båda provrören och pH-värdet kontrollerades med hjälp av pH-stickor. När vi uppnått rätt pH-värde i de fyra provrören tillsattes lika stora äggbitar i alla sex proverna. För att försegla proverna fästes parafilm på öppningarna. Ett provrörsställ med ett av varje prov placerades sedan i värmeskåp med 37°C och det andra provrörstället placerades i kylskåp med 9°C. Efter sex dagar i kylskåp respektive värmeskåp togs proverna ut för studera resultaten... Köp tillgång för att läsa mer

Nedbrytning av protein | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.