Nedbrytning av protein i olika pH | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • A
  • 4
  • 1837
  • PDF

Nedbrytning av protein i olika pH | Labbrapport

En lapprapport vars syfte är att undersöka hur pH-värde påverkar enzymet pepsins förmåga att bryta ner protein under en tid, samt om ett enzym krävs för att nedbrytning ska ske.

Lärarens kommentar

Mycket bra genomfört, analyserat, tydligt redovisat samt satt in i relevant forskning. Se fler kommentarer i rapporten.

Elevens kommentar

Jag skulle ändra enligt min lärares kommentarer.

Studienets kommentar

Lärarens kommentarer framgår i arbetet.

Innehåll

Nebrytning av protein i olika pH

- Abstract
- Inledning
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Referenser

Utdrag

Material
• Äggvita
• Olika syror t.ex. saltsyra, ättiksyra
• Destillerat vatten
• Pepsinpulver
• pH-papper, pH-stickor
• Märkpennor
• Värmeskåp

Metod
Vi började med att skära till 4 äggvitebitar med måtten 3x3x3 mm3. En annan grupp blandade till en pepsinlösning genom att röra ut 5 cm3 pepsinpulver i 200cm3. Vi hällde sedan i pepsinlösning i 3 av våra 4 provrör. Varje provrör med pepsin innehöll 10 cm3 lösning och pH-värdet i dessa var ca 5. Vi droppade sedan i små mängder av både saltsyra och ättiksyra i alla våra provrör med pepsin tills vi hade tre provrör med tre olika pH-värden; <1, 2 och 3. I det fjärde provröret utan pepsinlösning droppade vi in syra tills pH-värdet var 2. Detta för att vara säker på att inte syran själv inte bryter ner äggvitan, för ifall att det är så kan vi inte lite på våra andra mätvärden. Sedan la vi in en äggvitebit i varje provrör och ställde in alla provrör i ett värmeskåp med temperaturen 37°C. Vi tittade på dessa provrör efter 1 dag, efter 3 dagar och efter en vecka... Köp tillgång för att läsa mer

Nedbrytning av protein i olika pH | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.