Nedbrytning av stärkelse | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • VG
 • 3
 • 730
 • PDF

Nedbrytning av stärkelse | Labbrapport

En labbrapport som visar på och undersöker nedbrytning av stärkelse i munnen med salivets enzym amylas.

Innehåll

Nedbrytning av stärkelse

- Syfte
- Frågeställningar
- Hypotes
- Material och kemikalier
- Teori
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor

Utdrag

Material och kemikalier:
Knäckebröd, saltsyra, CuEDTA(1 mm), jodlösning, 4 provrör, brännare, termometer, 2 bägare(50 ml).

Teori:
Stärkelse är den viktigaste kolhydraten i födan och är en polysackarid. Stärkelse finns bl.a i potatis, bröd, ris och pasta. Stärkelse molekyl kan vara rak som amylos eller grenade som amylopektin. Stärkelse är växternas viktigaste energi källa. Växterna lagra glukos som bildas genom fotosyntes i form av stärkelse i olika delar och åter omvandlar de när växter behöver den. Stärkelse bryts ner med hjälp av enzymet amylas som finns i vår saliv och som även utsöndras från pancreas. Amylas funkar som bäst i dent optimala miljön vid pH 7 och 37 C.

Utförande:
Vi började med att numrera provrören genom att sätta tejp på dem och sedan skriva siffror på dem. Vi numrerade provröret som provrör 1,2,3 och 4.
Jag sköljde sedan min mun med ljummet vatten med ca 1 min och spottade ut allt i 50 ml bägaren.
Jag hällde därefter spottvatten i provrören från salivlösningen i bägaren. När vi gjorde det lade vi finfördelad knäckebröd i vardera provrör(1,2,3 och 4). Vi fyllde på provrören som beskrivs nedan.
Provrör 1: Vi fyllde provröret med stärkelsevatten och tillsatte sedan några dropper av jodlösning.
Provrör 2: Vi fyllde provröret med stärkelsevatten på samma sätt och tillsatte sedan salivlösning från bägaren och efter en stund tillsatte vi några droppar av jodlösning.
Provrör 3: Vi fyllde provröret med stärkelsevatten och tillsatte sedan salivlösning och därefter tillsatte vi några droppar saltsyra.
Provrör 4: fyllde provröret med stärkelsevatten och sedan tillsatte vi salivlösning. Därefter tillsatte vi 1 ml CuEDTA lösning till provet var för sig. Därefter värmde vi upp provröret i vattenbadet i ca 10 minuter.
I slutet doppade vi ner klinistix sticka i provrör 1 och 4... Köp tillgång för att läsa mer

Nedbrytning av stärkelse | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ganska bra struktur och innehåll