Neutralisation genom titrering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • A
  • 7
  • 1293
  • PDF

Neutralisation genom titrering | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att utföra en neutralisering genom titrering. Här är det svavelsyra, BTB och natriumhydroxid som ska blandas tills en neutralisering har skett.

Innehåll

Laborationsrapport - Neutralisation av titrering

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Teori
2. Utförande
2.2 Utrustning
2.3 Metod
3. Resultat
3.1 Beräkningar
4. Diskussion
4.2 Felkällor
4.3 Slutsats
5. Referenser

Utdrag

2. Utförande

2.2 Utrustning
Följande material användes till laborationen:

• 10 ml/0,01 dm3 Svavelsyra (H2SO4), med “okänd” koncentration
• 1 dm3/1000 ml Natriumhydroxid (NaOH), med koncentrationen 0,10225 mol/dm3 (se mer info på Beräkningar 3.1.2)
• 4 droppar Bromtymolblått (BTB)
• 100 ml E-kolv
• 1 Vollpipett, med peleusboll
• 1 Byrett
• 1 Byretthållare
• 1 Stativ
• 1 liten Filtrertratt
• 1 bit Papper
• Magnetomrörare
• 1 liten s.k. magnetloppa

Eventuella säkerhetsutrustningar som skyddsglasögon, hårnät (eller liknande band för att hålla ihop långt hår) samt förkläde behövs med tanke på den riskbedömning, som bedöms vara riskfylld eftersom både Svavelsyra och Natriumhydroxid är två starkt frätande ämnen.

2.3 Metod
Först och främst bör man montera upp byretten med byretthållaren, som sedan fästs fast på stativet. När byretten är på plats, fylls den på med Natriumhydroxid tills ämnet hamnar på byrettens 50 ml punkt. Med andra ord fylls den från bottenpunkten 0 ml tills toppunkten 50 ml. Hädanefter fyller man i 10 ml Svavelsyra i E-kolven. Samtidigt lägger man i magnetloppan i kolven och sätter på magnetomröraren. Innan den placeras på magnetomröraren, tillsätter man fyra droppar BTB i lösningen. Sedan låter man lösningen att blandas en stund. I detta fall var blandningen i cirka 1 minut, med anledning av att låta Svavelsyran och BTB att lösas effektivt med varandra. Därefter placeras magnetomröraren med e-kolv under byretten. Innan man öppnar byrettens s.k. öppning placeras en bit papper under e-kolven och på magnetomröraren, med anledning av att kunna se färgändringen bättre. Slutligen öppnas byretten och man låter Natriumhydroxiden droppa tills den får en grön färg i lösningen. Med andra ord är målet att hitta ekvivalenspunkten, då lösningens pH-värde är exakt på 7 samt att substansmängderna av HCl och NaOH är likställda [4]... Köp tillgång för att läsa mer

Neutralisation genom titrering | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.