New Age | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 2
 • A
 • 7
 • 2406
 • PDF

New Age | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om New Age och sekter. Eleven diskuterar inledningsvis vad det innebär att vara religiös och troende, och berättar sedan om grundtankarna inom New Age, samt dess ursprung. Avslutningsvis diskuterar eleven gudstron och gudssynen inom New Age, samt om det kan anses vara en sekt eller inte.

Innehåll

New Age

- Religion och nya religiösa rörelser
1. Grundtankar
2. Ursprung
3. Gud och högre makter
- Källor

Utdrag

Religion och nya religiösa rörelser

Vad innebär det egentligen att vara troende och religiös?

Själva begreppet religion innebär mycket för väldigt många människor så svaret på den frågan är i grund och botten svår att besvara. Att vara troende innebär ofta ett sökande på olika svar om frågor kring både liv och död, meningen med livet, människans natur, högre makter eller universums mysterier för att sedan kunna skapa sig egna eller gemensamma trosföreställningar om hur allt i livet hänger samman.

Precis som likheter finns det likaså markanta skillnader i olika religioners trosuppfattningar, och de olika sätten att vara religiös på varierar från religion till religion. Religioner skapar olika livsstilar, nya sätt att tänka, nya sätt att vara och är ofta präglade av gemensamma värderingar och bestämda normer där upplevelser och känslor ger ett stort utrymme.

Det är idag mer än tre fjärdedelar av all jordens befolkning som anser att de tillhör någon slags religion, både liten som stor. Religiositeten verkar därmed vara ett inbyggt behov hos oss människor för att känna en tillhörighet, en trygghet och även en slags mening med livet vilket har visat sig i form av olika uttryck under olika tidsperioder. Idag har dock vetenskapen tagit en stor del av människans trosuppfattning. Trots vetenskapens stora utbrott under de senaste 300 åren... Köp tillgång för att läsa mer

New Age | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2020-05-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra arbete, hjälpte mig att lära mycket om New age
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra arbete, hjälpte mig att få godkänd.
 • 2016-12-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och användbart innehåll