New age | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 2
 • A
 • 5
 • 2480
 • PDF

New age | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om rörelsen och trosföreställningen New age. Fenomenet förklaras och beskrivs ingående utifrån exempelvis religiös och rituell praktik, filosofiska frågor samt delar av New age såsom healing, yoga och meditation.

Lärarens kommentar

En omfattande, utförlig och nyanserad redogörelse för rörelsen new age.

Elevens kommentar

Att koppla till andra religioner och inte bara kristendomen!

Innehåll

- New age
- Källor

Utdrag

New age är en trosföreställning och praktik som hämtats ur skiftande religiösa källor. Somliga delar härstammar till exempel från österländska traditionella religioner eller från amerikanska läror om positivt tänkande. Det är problematiskt att prata om New age som en religion eftersom rörelsen har väldigt flytande gränser och består av många olika organisationer och grupper. Dessa i sin tur kan beskrivas med begrepp som sekter, kulter eller samfund, men det kan inte New age som helhet. Vidare finns det många olika former av tro inom New age rörelsen vilket gör... Köp tillgång för att läsa mer

New age | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-08-04
  Tack för inspirationen!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, fick ett C! Tack!!