Newtons andra lag | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 803
  • PDF

Newtons andra lag | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka hur man verifierar Newtons andra lag. Rapporten innehåller illustrerande bilder och tabeller.

Innehåll

Newtons andra lag

- Sammanfattning
- Inledning
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Utförande
Materiel: Rullbana, vagn, trissa, snöre, vikter, CAPSTONE och en avståndsmätare.

För att utföra laborationen behövde vi sätta vikter på ett föremål, släppa föremålet och sedan mäta med vilken acceleration föremålet rörde sig med.

Först placeras en rullbana på ett bord och det sågs till att den var vågrät (bild 2). Sedan lades en vagn på rullbanan och ett snöre fästes i vagnen, i snörets ände görs en ögla där en vikt kan hänga. I banans ände fästes en trissa över vilken snöret får löpa (bild 1). Sedan kopplades avståndsmätaren till datorn med hjälp av programmet CAPSTONE.

Då vikten är fäst i öglan och vagnen släpps fri så accelererar den. Med hjälp avståndsmätaren mäts hastigheten för vagnen, sedan avgörs vagnens acceleration genom dessa mätningar. Försöket gjordes fem gånger vid fem olika val av m2... Köp tillgång för att läsa mer

Newtons andra lag | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.