Nigeria | Konfliktanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • B
  • 8
  • 2511
  • PDF

Nigeria | Konfliktanalys

En analys av konflikten i Nigeria där eleven lyfter olika aktörer som är involverade och där eleven skriver om orsaker och lösningar till konflikten.

Syfte, frågeställningar och avgränsning

Rapporten ska fokusera på krig och konflikter. Jag kommer att fördjupa mig kring vilka de olika aktörerna i internationella och nationella konflikter kan vara samt hur man utifrån olika perspektiv kan se olika förklaringar till konflikterna.
Syftet med denna rapport är att förklara den pågående händelsen i Nigeria utifrån en analysmodell.

Jag har valt att avgränsa mig till Boko Haram då det är den mest uppmärksammade och dödliga konflikten i Nigeria.

De frågeställningar jag kommer besvara är:
- Hur har konflikten uppkommit och hur ser den ut idag?
- Vilka lösningar skulle förespråkas ur ett realistiskt perspektiv?

Innehåll

Inledning
Syfte, frågeställningar och avgränsning
Metod, material och källkritik
Undersökning
Bakgrund
Aktörer
Analys
Krigets lagar
Slutsats
Referenser

Utdrag

2.1 Bakgrund
Nigeria är ett land med över 180 miljoner invånare och ett stort antal etniska grupper, språk och religiösa grupper. Ungefär hälften av befolkningen är kristen (främst i söder) och andra hälften muslimsk (främst i norr) och dessa har länge varit i konflikt. De religiösa motsättningarna skärptes mellan 1999 och 2000 då flera delstater röstade för att införa islamisk lag (Sharia). Regeringen satte dock stopp för detta och förbjöd Sharialagar. Trots detta praktiseras lagarna i enskilda delstater och det har lett till ständiga konfrontationer och våldsamma strider mellan regeringen och islamiska grupper, främst Boko Haram.

Statens konflikten mot den islamistiska gruppen Boko Haram är den mest uppmärksammade och mest dödliga i Nigeria. Konflikten har eskalerat och blivit våldsammare sedan 2009 främst i de nordöstra delarna av Nigeria och gruppen har sedan 2015 anslutit sig till Islamiska staten (IS). Boko Harams mål var tidigare att införa sharialag och islamiskt styre i Nigeria, men har nu tagit till sig IS mål om att bilda en global islamisk stat. Gruppen tog bl.a. på sig ansvaret för bombningen av staden Abujas FN-kontor 2011 där 21 människor omkom.

Namnet Boko Haram kan översättas till “västerländsk civilisation/utbildning är förbjuden” och gruppen bildades troligen 2002 eller 2003. Boko Haram hade troligen till en början kopplingar till politiker i nordöstra Nigeria som ville ha en stat enligt islamistiska riktlinjer. Gruppens grundare och förste ledare, Muhammad Yusuf, ansåg detta som ett sätt att motverka den enorma korruptionen och de stora samhällsproblemen som han såg... Köp tillgång för att läsa mer

Nigeria | Konfliktanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.