Nikolaus Kopernikus | Renässansporträtt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • D
  • 2
  • 837
  • PDF

Sammanfattning: Nikolaus Kopernikus | Renässansporträtt

Ett kort och enkelt renässansporträtt av vetenskapsmannen Nikolaus Kopernikus. Här berättas bland annat om Kopernikus teorier, hans roll i samhället samt hans liv och död. Dessutom redogörs kort för vad renässansen var och innebar.

Utdrag

Ordet renässans kommer av ordet renaissance vilket betyder pånyttfödelse. Man anser att renässansen började 1419 i Italien och slutade år 1520, den spreds sig vidare till Europa och kom till Sverige på 1500-talet.

Renässansen är vid det tillfället människan upptäckte sig själv och fick mer inflytande i samhället och vid arbetsmarknaden, städerna växte och borgarna fick ökat inflytande.
Vetenskap, teknologi, litteratur och konst blev ett ökat intresse, och vi fick med oss stora uppfinnare samt konstnärer som spred deras artitektuella idéer och kunskaper vidare för oss att ta del utav.
---
Under renässansen så uppkom väldig många kända uppfinnare och en av de personerna som var viktig inom vetenskap och gjorde stor förändring inom renässansen var ”Nikolaus Kopernikus”. Nikolaus Kopernikus föddes den 19 februari 1473 i Torun, Polen. Han var en renässans matematisk och astronom som formulerade en modell av universum som placerade solen i centrum av universum vilket var emot kyrkan. År 1508 så utvecklade Kopernikus sin egna himmelska modell av ett heliocentrisk planetsystem. Runt 1514 delade han sina slutsatser och lagar i The Commentariolus. Det katolska kyrkans ställningstagande påverkade inte hans teorier och de förbjöd hans andra bok De Revolutionibus orkbium som utannonserades strax efter hans död 1543... Köp tillgång för att läsa mer

Nikolaus Kopernikus | Renässansporträtt

[0]
Inga användarrecensioner än.