Nilen - källa till konflikt? | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Geografi 1
 • B
 • 4
 • 1454
 • PDF

Nilen - källa till konflikt? | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Nilen som potentiell källa till en framtida konflikt. Uppgiften resonerar kring de länder som finns kring Nilen och deras förhållande till floden, samt vilka mekanismer som skulle kunna leda till konflikter i området.

Lärarens kommentar

Uppsatsen var på toppnivå, det enda som saknades för ett A var större analys kring konsekvenser på individ-nivå.

Innehåll

Nilen - en framtida konflikt

- Bakgrund
- Orsaker
- Konsekvenser
- Åtgärder
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

Under tidigt 1900-tal styrde Storbritannien över Nilen, men 1929 i ett avtal kallat ”Nile Waters Agreement” gav Storbritannien Egypten rätten till 80 procent av floden. De fick också rätt att stoppa alla projekt som kunde utgöra ett hot mot Nilens vattenflöde, och rätten att kontrollera och inspektera flodens längd. Detta på grund av att Egypten var beroende av denna flod medan länder uppströms hade... Köp tillgång för att läsa mer

Nilen - källa till konflikt? | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En ganska utförlig text. Var bar att utgå ifrån, vissa gramatiskafel
 • 2015-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grym hemsida som hjälper till på alla sätt och vis
 • 2016-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Håller med dina punkter!