Norden under medeltiden | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 329
  • PDF

Norden under medeltiden | Sammanfattning

En kort sammanfattning i Historia 1b, där eleven redogör för Norden under medeltiden. Fokus ligger bland annat på införandet av kristendom, feodalt styre, Hansan, Stockholms blodbad och Gustav Vasa. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Medeltiden beräknas ha börjat senare i Norden än i övriga Europa eftersom det tog längre tid för kristendomen och de grundläggande värderingar som medeltiden byggde på att etableras i de nordiska länderna. Därför var det inte förrän på 1200-talet som Sverige blev ett enat land med en gemensam kunglig centralmakt. Precis som i andra feodala styren finansierades kungens utgifter av skatt som betalades av borgare och bönder, men trots det var bönderna friare i Sverige än i de flesta andra europeiska länder och det förekom ingen livegenskap. Adelsmän med stora resurser kunde befrias från att betala skatt om de bidrog med välutrustade ryttare till kungens armé."... Köp tillgång för att läsa mer

Norden under medeltiden | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.