Nordiska språk - Likheter och skillnader | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 279
 • PDF

Nordiska språk - Likheter och skillnader | Diskuterande text

En kort diskuterande text om likheter och skillnader mellan de olika nordiska språken. Bland annat olika ord och stavningar från färöiska, isländska och finska lyfts fram.

Utdrag

Det första jag la märke till var att det faktiskt fanns likheter även i isländskan och färöiskan. Jag trodde att de enda likheterna jag skulle se var i danskan och norskan. Trots de grammatiska skillnaderna så finns det vissa likheter som gör att det går att läsa stycket och faktiskt förstå det mesta av det som står. Danskan är det språk som precis som svenskan säger ´´Min bror´´ istället för ´´Bror min´´.
(Bortsett från finskan som är helt obegriplig för mig och därför är det svårt att se vilket som kommer först.)
Dansk och norsk stavning är nästan identiskt på många ord och det är nästan svårt att skilja de två åt.
De är inte så långt ifrån svensk stavning heller, t.ex. ''eventyr'' som på svenska blir äventyr. Färöiska tyckte jag var... Köp tillgång för att läsa mer

Nordiska språk - Likheter och skillnader | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag tycker det är en mycket bra uppgift.
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa