Nordkorea | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 1357
  • PDF

Nordkorea | Fördjupningsarbete

Ett enklare fördjupningsarbete om Nordkorea ("Demokratiska folkrepubliken Korea"). Fokus ligger på landets nutidshistoria (från 1945 och fram), statsskick, tillgångar och religion, samt den pågående konflikten med Sydkorea. Vidare så kommenterar eleven även på bristen på mänskliga rättigheter i landet.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN KOREA

- Demografisk sammansättning
- Organisationer landet är medlem i
- Nutidshistoria
- Statsskick
- Ekonomisk stryka, råvarutillgångar, näringsliv samt utrikeshandel
- Religion
- Konflikter
- Brister samt förbättringsområden inom landet

Utdrag

Demografisk sammansättning
I Nordkorea bor det ca: 24,7 miljoner invånare. Befolkningen är etniskt mycket homogen då 99,8 % av befolkningen är koreaner som ursprungligen härstammar från mongoliska folkgrupper på halvön. De resterande 0,2 % av invånarna utgörs mestadels av kineser.

I Nordkorea är det en naturlig befolkningsökning på 0,6 %. Internationellt sett är detta en låg folkökningstakt och antagligen beror det på de senare årens livsmedelsbrist. År 2011 uppskattades spädbarnsdödligheten till 32 ‰.

Medellivslängden är 64 år för män och 72 år för kvinnor, och befolkningen är fortfarande ung; 2011 var 23 % yngre än 15 år och 9 % 65 år eller äldre.

Organisationer landet är medlem i

Sedan 1991 är Nordkorea en medlemsstat i FN.

Nutidshistoria

Efter att andra världskriget nått sitt slut kunde inte segermakterna komma överens om hur Korea skulle styras. Det slutade med att norr och syd började styras på olika sätt. I norr formades det fram ett kommunistiskt system med hjälp av Sovjet där de själva valde ledaren i norr... Köp tillgång för att läsa mer

Nordkorea | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.