Norges energiförsörjning år 2050 | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Inget betyg givet
  • 33
  • 8924
  • PDF

Gymnasiearbetet: Norges energiförsörjning år 2050 | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete vars syfte är att undersöka hur Norges energiförsörjning kommer att se ut i år 2050, med fokus på förnybara energikällor. I arbetet diskuteras landets produktion och användande av vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solkraft.

Syfte
Målet är att bestämma hur Norges energiförsörjning ser ut år 2050 baserad på enbart förnybara energikällor. Rapporten kommer att titta närmare på energislagen vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi och utifrån dessa skall en energimix skapas där den bästa lösningen på energiförsörjningen för Norge tas fram. Frågeställningen lyder: Hur ser Norges energiförsörjning ut år 2050 baserad på enbart förnybara energikällor?

Lärarens kommentar

Ofullständig innehållsförteckning.
______________

Innehåll

Norges Energiförsörjning år 2050

- Abstract
1. Bakgrund
2. Syfte
3. Metod (Teori)
4. Resultat
5. Diskussion
6. Referenser

Utdrag

1 BAKGRUND

Norge är den ledande oljeproducenten och exportören i Västeuropa. Norges elproduktion består av nästan uteslutande vattenkraft varav en del går till export. Norge har bland annat järnmalm, stenkol, bly, zink, aluminium och koppar. Men de ekonomiskt viktigaste naturtillgångarna finns under kontinentalsockeln, som är en del av havsbotten som tillhör en kontinentplatta, med de största kända fyndigheterna av olja och naturgas i Europa (Utrikespolitiska institutet, Pia Daleke, 2013).

Den ekonomiska tillväxten i Norge har varit mycket hög sedan 1970-talet men det har också ökat markant de närmsta 40 åren. Ursprungligen bygger ekonomin på fisket och skogen men är numera ett väldigt avancerat industriland, där näringslivet präglas av gas- och oljeproduktion. (FN-Förbundet, 2014) Norges export bestod år 2012 av 77.1 miljarder norska kronor och det berodde till största del av oljeexporten. (Svenska Dagbladet, 2008-08-15, 2015-01-24) Vid en jämförelse av deras BNP/capita 1960 och 2011 så har den ökat från 10 695 US-dollar/person till 40 035US-dollar/person (The world bank group, 2014). Med en total BNP på närmare 500 miljarder är Norge ett av det rikaste länderna och är även det land som har högst BNP per invånare i världen (Utrikespolitiska institutet, 6 november 2012)... Köp tillgång för att läsa mer

Norges energiförsörjning år 2050 | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Norges energiförsörjning år 2050 | Gymnasiearbete.