Normer och kön | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 3
  • 1292
  • PDF

Normer och kön | Frågor och svar

Frågor och svar som resonerar kring normer och kön. Utifrån frågorna diskuterar eleven kring könsroller och vad de spelar för roll i samhället, samt vad normerna vi omges av innebär för det egna livet och vem som är priviligierad och inte.

Lärarens kommentar

Språk, Betyg A. Generellt tydligt och formellt språk.
Tydlighet, Betyg A. Generellt tydlig struktur.
Utförlighet, Betyg A. Uppsatsen beaktar utförligt frågeställningarna med hänvisning till källor.
Källor, Betyg A. Flera välgrundade källor där det framgår var de använts.
Tolkning, Betyg A. Generellt bra diskussion som utförligt och nyanserat beaktar åsikter och information med stöd av källor.

Innehåll

Normer

- Är det viktigt att ha ett kön?
- Har vi olika förväntningar på olika kön och spelar andras kön roll för hur du ser på dem?
- Hur skulle ett samhälle utan några särskilda kön kunna se ut?

Normsystem

- Vad innebär normerna för ditt liv?
- När är du mer privilegerad och när är du mindre priviligerad?
- Har normer påverkat dina livsval?

Källförteckning

Utdrag

Ett samhälle med ospecificerade kön låter som en utopi som tåls att fantisera om. - En salig blandning individer med exakt samma förutsättningar. Där förutfattade meningar och inskränkta förhållningssätt som bortraderade från kartan. Alla skulle sannerligen stå på samma grunder och på reella jämlika villkor. Den nuvarande rangordningen där mannen befinner sig överst på hierarkin och kvinnan underst ett minne blott.(3) Könsskillnaderna som bortblåsta och där de biologiska egenskaperna inte skulle ha någon... Köp tillgång för att läsa mer

Normer och kön | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-28
    Bra text fick mycket bra inspiration och tips