Normer och roller: American History X | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • A
  • 4
  • 1749
  • PDF

Analys: Normer och roller: American History X | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om filmen "American History X", och har fokus på normer och roller och hur dessa tar sig uttryck i filmen. Dessutom berättas om attityder och attitydförändringar i filmen.

Lärarens kommentar

Väldigt bra och utförliga svar som var nyanserade.

Elevens kommentar

Nej, hade kunnat skriva mer men var en begränsning.

Innehåll

1. Försök beskriva Dereks självbild utifrån den tolkning ni gör av karaktären, förändras den under filmens gång?


2. Ge exempel på olika normer som du ser i filmen? Hur tror du att de har uppkommit?


3. Ge exempel på attityd och attityd förändring i filmen, och glöm inte att inkludera attitydens olika delar i förklaringen.


4. Vilka roller har Derek igenom filmen? Ge exempel på rollkonflikter som man kan hitta i filmen.


5. Vilka typer av ledarskap kan man se i filmen? Ge exempel och förklara.


6. Påvisa exempel på socialisation i filmen. Beskriv och förklara.


7. Förklara varför du tror att Derek och Danny sluter sig till nynazistgruppen?


8. Förklara grupptryck, konformitet och ledarskap utifrån händelser i filmen. Jämför med testresultaten utifrån Milgrams ”elchockstest” och Ashs ”strecktest”.

Utdrag

Några av de normerna i filmen är rassnacket, tatueringar, sånger om vit övermakt, mein kampf. Alltså är det mycket som är rasrelaterat med tanke på att det är tabu på att visa/ prata om det i dagens samhälle med tanke på andra världskriget då väldigt många judar miste livet. Den första gången som Derek och Danny stöter på det är vid matbordet, då deras pappa pratar dåligt om svarta människor och deras kultur, med tanke på att det är deras pappa som... Köp tillgång för att läsa mer

Normer och roller: American History X | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Normer och roller: American History X | Frågor och svar.