Norrländskans utveckling | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 2
  • B
  • 2
  • 669
  • PDF

Norrländskans utveckling | Utredande text

En utredande text om dialekten norrländska, som redogör för dialektens kännetecken och utveckling, samt hur den skiljer sig från övriga svenska dialekter. Vidare så undersöker eleven varför norrlänningar anses vara tystlåtna i sociala sammanhang.

Lärarens kommentar

Betyg B

Innehåll

- Norrländskans utveckling i Sverige
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

I Sverige finns det idag sex stycken olika dialektområden. Ett av dessa områden är norrländskan. Som man ser på bilden till vänster så sträcker sig dialektområdet från mellersta Hälsingland till de finska och samiska dialekterna i norr. Detta gör norrländska till det största dialektområdet i Sverige.

I det här arbetet kommer jag att ta upp hur norrländska har uppkommit, samt hur den skiljer sig gentemot andra svenska dialekter. Jag kommer också försöka reda ut varför många norrlänningar enkelt framstår som tystlåtna i sociala sammanhang.

I Lars- Erik Edlunds och Tore Frängsmyrs bok Norrländsk uppslagsbok: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen (1995) tar de upp att norrländska uppkom efter att norska (västnordiska) och uppsvenska (östnordiska) börjat påverka det svenska... Köp tillgång för att läsa mer

Norrländskans utveckling | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.