Novell | A Modern Cinderella Story

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Engelska A
  • MVG
  • 2
  • 777
  • PDF

Elevnovell: Novell | A Modern Cinderella Story

En elevnovell på engelska, som skulle kunna karakteriseras som en modern, rimmande version av "Askungen" (Cinderella). Skriven i form av en episk dikt.

Lärarens kommentar

Mycket bra text, kreativt skrivet och fina rim. Du har fina formuleringar och nästan inga språkliga fel. Bra!

Utdrag

"Once upon a time, back when they still knew how to rhyme
In a land far away called Africa, where they all enjoyed dancing cha-cha-cha
Lived a widower and his daughter, whose days were filled with laughter
He gave her anything she could possibly need, a cell phone, a pony, a race car with speed
This meant he was rarely home, he had to earn money so little Cindy was all alone
So he married the single mother next door, who had children Cindy had played with before
For a while everything was good, the new family was happy and had plenty of food
But then the father got sick, he died of something that made his blood too thick"... Köp tillgång för att läsa mer

Novell | A Modern Cinderella Story

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-03-04
    Bra text med en fin tvist mot slutet. Två fel i texten men kommentarer förklarar felen. Texten rimmar, vilket jag är värdelös på, så som helhet gav denna uppsats mig mycket inspiration. Inget saknas, och eleven fick MVG så jag anser att det är en bra källa för inspiration och hjälp.