Nutid och Upplysning | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • VG
  • 3
  • 766
  • PDF

Nutid och Upplysning | Jämförelse

En jämförelse mellan nutid och Upplysningstiden som pekar på likheter och skillnader mellan nutidens och dåtidens samhälle och kultur. Jämförelsen inleds med en sammanfattning i tabellform och fortsätts med ett kort resonemang om samhällsförändringarna.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Samhälle och kultur:
Upplysningen förekom i Frankrike under 1700-talet. Den innebar idéer som skulle förändra människans världsbild dvs. den ifrågasatte både kungens despoti och kyrkans envälde makt.
Texten samhälle och kultur berättar så här att ” Det sunda och kritiska förnuftet blev upplysningens ideal”. Detta manar så här att människor får både tänka respektive uttrycka sig fritt. Och att man inte ska okritiskt tro på vad makthavare och auktoriteter hävdar.

Under Frankrikes upplysnings period fanns det filosofer och författare som hade till uppgift att upplysa de som befann sig i mörkret, och att leda de till en positiv framtidstro och ett förnuft av naturen. De var optimister och de försökte ständigt att skapa en logisk värld runt omkring sig... Köp tillgång för att läsa mer

Nutid och Upplysning | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.