Det nya sms-språket | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 2
 • 626
 • PDF

Det nya sms-språket | Diskuterande text

En kortare, diskuterande text där eleven presenterar argument för huruvida det nya "sms-språket" kan anses bra eller dåligt. Fokus ligger bland annat på förmågan att stava, språkförståelse, kreativitet samt användningen och begränsning av sms-språk.

Elevens kommentar

Korrekturläs texten noggrannare.

Innehåll

DET NYA SMS-SPRÅKET: BRA LR DÅLIGT?
- Dumt språk?
- Kreativitet hjälper hjärnan
- Vi drar nytta av det
- Välkomna språket
- Källor i fotnoterna

Utdrag

"Dumt språk?
Några ser det ”nya” språket med mobilen, där man gärna förkortar orden, som t.ex. ”är” till ”e”, som ett dumt språk som vi borde sluta med. Medan andra kallar det kreativitet. Det är dock inte första gången vi hamnar i en sådan situation när det dyker upp nya kommunikationsteknologier. När miniräknaren kom till skolan oroades man av att barnen inte skulle kunna lära sig räkna utan tekniskutrustning, och ett liknande fall när telefonen kom (utan SMS-funktion) så var man rädd för att människor ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Det nya sms-språket | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra text och intressant att läsa