Nyckelretning hos fåglar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 1
  • B
  • 3
  • 1083
  • PDF

Nyckelretning hos fåglar | Labbrapport

En labbrapport som undersöker nyckelretning hos fåglar, och huruvida dessa kan sorteras bort. Eleven genomför här en undersökning för att se hur flykt som reaktion på människors närvaro bortsorterats hos torgfåglar.

Lärarens kommentar

Bra, detta har du koll på.

Innehåll

LABBRAPPORT: BORTSORTERADE NYCKELRETNINGAR HOS FÅGLAR PÅ TORG
- Inledning och teoribakgrund
- Syfte
- Frågeställning
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Materiel:
- Anteckningsblock
- Penna
- Paraply

Metod:
Studien utfördes genom att gå till ett litet torg bredvid en å där det fanns änder och kajor. Först närmades fåglarna i vanlig promenadtakt utan att göra några speciella rörelser eller ljud, när de flög iväg avbröts försöket tills de kom tillbaka. Sedan närmades fåglarna med utsträckta armar, tills de flög iväg och avbröts tills de kom tillbaka. Efter det närmades fåglarna med utsträckta armar i kombination med ett smackande ljud, tills de flög iväg. Avvaktade tills de kom tillbaka. Sedan närmades fåglarna genom att gå i zigzack med armarna bakom ryggen tills de flög iväg. Väntade tills de kom tillbaka. Till sist närmades fåglarna med ett paraply som öppnades och stängdes omvartannat, tills de flög iväg... Köp tillgång för att läsa mer

Nyckelretning hos fåglar | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.