Odla alunkristall | Labbrapport | kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Kemi 1
 • MVG
 • 4
 • 704
 • PDF

Odla alunkristall | Labbrapport | kemi 1

En labbrapport i Kemi 1, där eleven fått i uppgift att odla en alunkristall genom kemiska reaktioner.

Lärarens kommentar

Mycket fint upplagt! Bra ordval.

Innehåll

- Uppgift
- Tidsplan
- Teori
-- Kristall
-- Alun
- Laboration
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Materiel:
• Alun KAl(SO4)2•12H2O (kaliumaluminiumsulfat)
• Avjoniserat vatten
• Mätglas
• Termometer. Trefot och brännare
• En plastmugg och 200 cm3 glasbägare
• Sked
• Snöre/tråd
• Pinne
• Filterutrustning

Utförande:
1. Börja med att mäta upp 100 cm3 avjoniserat vatten och för över till bägaren.
2. Värm upp det avjoniserade vattnet till ca 40 °C.
3. Väg upp 20 gram av alun och lös det i vattnet.
4. Tillsätt ytterligare en sked alun och värm försiktigt. Detta upprepar du tills lösningen är alunet inte längre löser sig i det avjoniserade vattnet. Lösningen har då blivit mättad.
5. Låt det svalna ned till ca 20 °C.
6. Filtrera ned den mättade lösningen i din plastmugg.

Nu är det dags att börja odlingen. Detta gör du genom att ta pinnen och klipp av den vid så den ligger över din plastmugg med ca 1 cm på vardera sida. Bind fast snöret i mitten av pinnen. Klipp av snöret så att ca 1 cm ligger i lösningen. Se ”Figur 1”

Byt ut vätskan med några dagarsmellanrum och sedan är det upp till dig hur du vill odla din kristall.

OBS! Viktigt att kristallen alltid ligger strax under vätskeytan... Köp tillgång för att läsa mer

Odla alunkristall | Labbrapport | kemi 1

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  inte så bra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,