Odla krasse | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • B
  • 5
  • 1504
  • PDF

Odla krasse | Labbrapport

En lapprapport om att odla krasse, med syftet att undersöka hur krasseodlingen påverkas av miljögifter. Här används aceton i olika koncentration för att se hur krasseväxten påverkas.

Elevens kommentar

Försöka att skriva den mer formell.

Innehåll

Skriftlig rapport: krasse

- Inledning
- Teori
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Slutkommentar

Utdrag

Material:

Matsked
4 petriskålar
Mugg
Bomull
Ungefär 50 krassefrön
Aceton
Vatten

Utförande:

• Vi började med att tag fram petriskålar och markerade de med 1-4 för att förhindra att en förväxling skulle ske.
• Vi täckte botten med bomull på petriskål 1 och 3, samt tre bomullsplättar på petriskål 2 och 4.
• Vi strödde sedan krassefrön över bomullen och fördelade de jämt.
• Sedan påbörjade vi att vattna växterna. Vi såg till att bomullen alltid skulle vara fuktig. Ena växten, petriskålen vi markerat med 1, vattnade vi med 6 msk vatten varannan dag. Petriskål nummer 2 vattnades till en början med enbart vatten och när vi hade odlat i en vecka ersatte vi vattnet med en blandning av 4 msk vatten och 2 msk av giftet, aceton. Petriskål som var markerad med numret 3, vattnades med en blandning av drygt 2 msk vatten samt 4 msk av aceton, varannan dag. Till sist, petriskål nummer 4, som till en början vattnades med enbart 6 msk vatten och efter en vecka då den växt ersatte vi vattnet med 6 msk av rent aceton, det giftiga ämnet.
• Vi gick dagligen och rörde vid bomullen för att se om den var fuktig(hade syre). Dagligen gick vi även för att titta till krassen, för att se om någon förändring hade skett.

När vi vattnade våra plantor med både vatten och aceton, blandade vi det i en mugg för att därefter vattna blandningen över våra krasseväxter. Det gjorde vi för att det skulle bli jämt fördelat. Om vi såg att växterna var torra var det viktigt att genast ge dem syre. Krasse växten, växte på vår fönsterbänk där solen lyser indirekt så att den kunde få näring... Köp tillgång för att läsa mer

Odla krasse | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.